Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

30/9

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

+ Kể chuyện đầu tuần (C. Linh thực hiện).

 

+Tuyên truyền pháp luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Phòng Phân tích dự báo thực hiện).

 

+ Báo cáo chuyên môn với nội dung “Hệ thống đào tạo và nhu cầu chọn ngành, chọn nghề của học sinh THPT tại TPHCM” (Hải Nam thực hiện)

 

09g30: Họp Giao ban công tác Chi ủy - BGĐ – Lãnh đạo các phòng và 02 đoàn thể.(TP: Chi ủy, BGĐ, Trưởng các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên)

14g00: Dự Hội nghị giao ban tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019 của Ngành lao động – Thương binh và Xã hội tại phòng họp A Sở

THỨ BA

01/10

07g45: Duyệt kế hoạch quý 4 Phòng NC-PT

 

09g30: Họp nghe báo cáo triển khai phần mềm mô phỏng dự báo nhu cầu nhân lực tại Sở

14g00: Duyệt kế hoạch quý 4 Phòng CN - CSDL

 

15g30: Duyệt kế hoạch quý 4 Phòng HN-TVNL

THỨ TƯ

02/10

08g00: Duyệt kế hoạch quý 4 Phòng Tổ chức - Hành chính

 

09g30: Duyệt kế hoạch quý 4 Phòng TT-TTLĐ

 

14g00: Dự Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng tại Hội trường Sở.

THỨ NĂM

03/10

8g00: Duyệt kế hoạch quý 4 Phòng PTDB

 

9g30: Duyệt kế hoạch quý 4 Phòng KT-HC

Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

THỨ SÁU

04/10

8g00: Dự hội nghị chuyên đề của khối thi đua 5 tại Trung tâm GDTX Gia Định 

(C Thanh Thảo cùng dự)
Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015379503

TRUY CẬP HÔM NAY: 1757

ĐANG ONLINE: 47