Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

23/9

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

+ Kể chuyện đầu tuần (C. Trang thực hiện).

 

+Tuyên truyền pháp luật: Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ nội vụ quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức (Chi đoàn thực hiện)

 

+ Triển khai các văn bản của Sở (phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện)

 

+ Báo cáo chuyên môn với nội dung “Yêu cầu thị trường lao động về hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực tại TPHCM (Minh Hùng thực hiện)

 

+ Báo cáo chuyên đề:

 

“Hướng dẫn công tác sắp xếp, đặt tên file, lưu trữ dữ liệu trên hệ thống server theo đúng quy trình” (Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu thực hiện)

 

08g30: Họp giao ban 9 tháng đầu năm 2019

14g00: + Họp Giao ban công tác Chi ủy - BGĐ – Lãnh đạo các phòng và 02 đoàn thể.(TP: Chi ủy, BGĐ, Trưởng các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên)

 

+ Họp Hội đồng đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với viên chức, người lao động tại Trung tâm quý III/2019.

 

THỨ BA

24/9

08g00: Trao đổi chuyên môn với Phòng TT TTLĐ

 

09g30: Trao đổi chuyên môn với Phòng NCPT

14g00: Làm việc với lãnh đạo Phòng Phân tích dự báo, TT TTLĐ, CN-CSDL về rà soát số liệu phục vụ hoạt động chuyên môn của Trung tâm

 

THỨ TƯ

25/9

08g00: Họp thẩm định báo cáo Thị trường lao động quý III - Dự báo nhu cầu nhân lực Quý IV năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP: Lãnh đạo các phòng PTDB; TTTTLĐ; NC&PT; CN&CSDL)

 

9g30: Họp Phòng Phân tích dự báo về công tác chuyên môn (Viên chức phòng)

14g00: Dự Hội nghị sơ kết việc thực hiện Qui định 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018  của Ban chấp hành Trung ương và sơ kết thực hiện kiểm tra công tác cán bộ giai đoạn 2017 – 2019 tại Hội trường Sở (A Hiền cùng dự)

THỨ NĂM

26/9

08g00: Dự hội nghị đánh giá thực hiện công tác tài chính (nguồn địa phương) của Sở năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019 tại Hội trường Sở (C.Hoàng Thảo cùng dự)

Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

THỨ SÁU

27/9

08g00: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Sở mở rộng lần 30 tại Phòng họp A (A Hiền cùng dự)

Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015378655

TRUY CẬP HÔM NAY: 906

ĐANG ONLINE: 39