Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

09/9

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

+ Kể chuyện đầu tuần (Hải thực hiện).

 

+ Tuyên truyền pháp luật: Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 17/12/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ (Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện)

 

+ Triển khai các văn bản của Sở (phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện)

 

+ Báo cáo chuyên môn với nội dung “Định hướng nghề nghiệp gắn với thi trường lao động TPHCM cho đối tượng sinh viên – học sinh, người lao động (Mai thực hiện)

 

+ Báo cáo chuyên đề: “Hướng dẫn kỹ thuật trình bày văn bản hành chính” (phòng Tổ chức – Hành chính).

 

“Thực trạng sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (P. TT TTLĐ)

14g00: Họp Giao ban công tác Chi ủy - BGĐ – Lãnh đạo các phòng và 02 đoàn thể.(TP: Chi ủy, BGĐ, Trưởng các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên)

 

 

THỨ BA

10/9

8g00: Dự họp về triển khai quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức tại phòng họp A.

14g00: Trao đổi nội dung KH công tác tháng 9 của P.HN-TVNL (TP: Viên chức P. HN-TVNL)

THỨ TƯ

11/9

8g30: Tham dự tập huấn về kỹ năng thực hiện tư vấn hướng nghiệp (TP: Tổ tư vấn hướng nghiệp, P.HN-TVNL thông báo để các thành viên tham dự)

Làm việc tại Trung tâm

THỨ NĂM

12/9

8g00: Rà soát tiến độ giám sát cung - cầu lao động, điều tra nhu cầu lao động (lãnh đạo P.HN-TVNL, P.CN-CSDL)

14g00: Trao đổi chuyên môn với Phòng NCPT

THỨ SÁU

13/9

8g00: Họp Chi bộ tháng 9 (TP: Toàn thể đảng viên)

 

10g00: Làm việc với Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính về việc triển khai QĐ 3728/QĐ-UBND (P. TC-HC chuẩn bị nội dung)

Làm việc tại Trung tâm

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015437798

TRUY CẬP HÔM NAY: 1556

ĐANG ONLINE: 18