Báo cáo Thị trường lao động tháng 8 – Dự báo nhu cầu nhân lực tháng 9 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh


 SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 387/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2019

 

BÁO CÁO

Thị trường lao động tháng 8 – Dự báo nhu cầu nhân lực

tháng 9 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

           I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2019

      

          Tháng 8/2019, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 8.926 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng - 20.259 chỗ làm việc, 11.727 người có nhu cầu tìm việc. Tổng hợp, phân tích như sau:

 

           1. Nhu cầu nhân lực

 

1.1 Theo cơ cấu ngành nghề

 

          Trong tháng 8/2019, nhu cầu nhân lực tập trung ở một số nhóm ngành như: Kinh doanh - Bán hàng (23,31%); Cơ khí - Tự động hóa (9,72%); Công nghệ thông tin (6,57%); Dệt may - Giày da (5,35%); Dịch vụ phục vụ (4,69%); Tài chính - Tín dụng - Ngân hàng (4,10%); Điện tử - Cơ điện tử (3,90%); Kế toán - Kiểm toán (3,83%).

 

Biểu 01: 08 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao trong tháng 8/2019 (%)

 

          1.2. Theo cơ cấu trình độ

 

         Nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 87,56% (so với tháng 7 tăng 1,63%); trong đó nhu cầu nhân lực có trình độ trung cấp chiếm tỉ lệ cao nhất (28,44%), kế tiếp là cao đẳng (23,4%), đại học trở lên (20,52%), sơ cấp nghề - công nhân kỹ thuật lành nghề (15,2%). Các nhóm ngành có nhu cầu nhân lực qua đào tạo gồm: Cơ khí - Tự động hóa; Điện lạnh - Điện Công nghiệp; Công nghệ thông tin; Kế toán – Kiểm toán; Hành chính văn phòng; Quản lí điều hành; Tài chính - Tín dụng - Ngân hàng; Truyền thông quảng cáo - Thiết kế đồ họa; Kiến trúc kỹ thuật công trình xây dựng; Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu; Công nghệ thực phẩm; Dệt may - Giày da; …

 

         Nhu cầu nhân lực chưa qua đào tạo tập trung ở các nhóm ngành: Nhân viên kinh doanh - Bán hàng; Dịch vụ phục vụ; Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng;…

 

          1.3 Theo mức lương và kinh nghiệm làm việc

 

 • Qua kết quả khảo sát, nhu cầu nhân lực tập trung ở người lao động có kinh nghiệm làm việc chiếm tỉ lệ 53,81%; đối với nhu cầu nhân lực không yêu cầu kinh nghiệm làm việc chủ yếu ở các ngành như Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng; Kinh doanh tài sản - Bất động sản; Nhân viên kinh doanh - Bán hàng; Dịch vụ phục vụ;…
 •  

Stt

Kinh nghiệm làm việc

Tỷ lệ (%)

1

Có 01 năm

35,90

2

Từ 02 đến 05 năm

16,66

3

Trên 05 năm

1,25

4

Chưa có kinh nghiệm

46,19

 
 • Về mức lương tuyển dụng: cơ cấu mức lương trả cho các vị trí tuyển dụng tập trung trong khoảng từ 5-15 triệu đồng, trong đó mức lương từ 5-8 triệu đồng chiếm tỉ lệ khá cao với 42,8%. Với từng mức lương cho các vị trí công việc đều đặt ra các yêu cầu về trình độ chuyên môn và năng lực làm việc, cụ thể như sau:
 •  
 • Với mức lương trên 15 triệu đồng: Doanh nghiệp thu hút nhân lực tập trung ở vị trí bác sỹ, kỹ sư, chỉ huy công trình xây dựng, quản lý nghiên cứu thị trường, quản trị web, lập trình viên, chuyên viên phân tích tài chính, hoạch định và phát triển nhân lực, kiểm định chất lượng…; hầu hết các vị trí này đòi hỏi kinh nhiệm làm việc từ 2 năm trở lên.
 •  
 • Với mức lương từ 10 - 15 triệu đồng: điều kiện đặt ra cho các ứng viên phải có kinh nghiệm trên 1 năm, tập trung nhiều ở các vị trí: kỹ sư, nhân viên thiết kế, chuyên viên tư vấn, thiết kế cảnh quan, kế toán, phiên dịch…
 •  
 • Với mức lương từ 5 - 10 triệu đồng: Doanh nghiệp yêu cầu người lao động có kinh nghiệm 1 năm làm việc đối với các vị trí công việc nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, kế toán, nhân viên văn phòng, nhân viên kỹ thuật, nhân viên logistics, bảo trì,vận hành cơ khí, xây dựng dân dụng, may công nghiệp…
 •  
 • Dưới 5 triệu đồng: tập trung nhiều ở các vị trí nhân viên kinh doanh - bán hàng, nhân viên dịch vụ nhà hàng - khách sạn, nhân viên phục vụ, tạp vụ, lao động phổ thông, hoặc các vị trí công việc bán thời gian trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ...
 •  

        2. Nhu cầu tìm việc

 

        2.1 Theo cơ cấu ngành nghề

 

       Trong tháng 8/2019, nhu cầu tìm việc của người lao động tập trung ở các nhóm ngành: Kinh doanh - Bán hàng (18,66%); Kế toán - Kiểm toán (10,76%); Hành chính văn phòng (9,54%); Công nghệ thông tin (7,19%); Cơ khí - Tự động hóa (5,42%); Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu (4,83%); Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng (4,15%); Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng (3,5%).

 

Biểu 02: 08 nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 8/2019 (%)

 

        2.1 Theo trình độ lao động và kinh nghiệm làm việc

 

        Nhu cầu tìm việc tập trung ở lao động qua đào tạo chiếm 88,65%, trong đó, nhân lực có trình độ đại học trở lên (chiếm 59,86%) có nhu cầu tìm việc làm tập trung cao ở các nhóm ngành: Cơ khí tự động hóa, Công nghệ thông tin, Kiến trúc - kỹ thuật công trình xây dựng, Kế toán - kiểm toán, kinh doanh bán hàng, Nhân sự, Hành chính văn phòng…

 

        Nhu cầu tìm việc đối với lao động chưa qua đào tạo (11,35%) chủ yếu ở các vị trí: nhân viên bán hàng, nhân kho bãi, nhân viên chăm sóc khách hàng, phục vụ, nhân viên tư vấn, nhân viên bảo vệ, giúp việc nhà,...

 

        Biểu 03: Nhu cầu tìm việc theo cơ cấu trình độ tháng 8/2019

 

        Qua khảo sát, người lao động có kinh nghiệm làm việc khi tìm việc làm chiếm đa số, trong đó chiếm tỉ lệ cao ở người có kinh nghiệm từ 2-5 năm làm việc (38,46%) và 1 năm làm việc (31,64%), người lao động có trên 5 năm làm việc chiếm 16,09%. Đối với người chưa có kinh nghiệm làm việc, nhu cầu tìm kiếm việc làm chủ yếu ở các vị trí nhân viên kinh doanh - bán hàng, kế toán, kiểm toán, hành chính văn phòng,...

 

        2.2 Về mức lương

 

        Lương khởi điểm mà người lao động có nhu cầu tìm việc đề xuất ở mức lương từ 5-10 triệu đồng chiếm tỉ lệ cao, trong đó mức lương từ 5-8 triệu chiếm 31,78%  và từ  8-10 triệu chiếm 29,05%; tập trung các ngành như: Hành chính văn phòng, Kế toán - Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Nhân viên kinh doanh - Bán hàng, Cơ khí - Tự động hóa, Dịch vụ phục vụ,..

 

Stt

Mức lương

Tỷ lệ (%)

1

Dưới 5 triệu đồng

8,38

2

Từ 5 - 8 triệu đồng

31,78

3

Từ 8 - 10 triệu đồng

29,05

4

Từ 10 - 15 triệu đồng

20,54

5

Trên 15 triệu đồng

10,25

 

         II. NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2019

 

        Trong tháng 9/2019, dự báo nhu cầu nhân lực sẽ cần khoảng 25.000 chỗ làm việc, tập trung các nhóm nghề có nhu cầu nhân lực cao là Kinh doanh - Bán hàng (23%), Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu (6,86%), Kinh doanh tài sản - Bất động sản (5,97%), Công nghệ thông tin (4,88%), Cơ khí - Tự động hóa (3,98%), Marketing - Quan hệ công chúng (3,97%), Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng (3,9%), Điện tử - Cơ điện tử (3,85%).

 

Biểu 04: Nhu cầu nhân lực tháng 9 năm 2019

 

        Thị trường lao động tiếp tục phát triển theo hướng thu hút lao động có trình độ cũng tay nghề cao, trong đó nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 81,36% (trình độ đại học trở lên chiếm 19,20%, cao đẳng chiếm 16,86%, trung cấp chiếm 17,22%, sơ cấp nghề - công nhân kỹ thuật lành nghề chiếm 28,08%).

 

Nơi nhận: 

- Phòng Văn hóa - Xã hội - UBND TP.HCM;              
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở;
- Phòng Việc làm - An toàn Lao động;
- Phòng Giáo dục Nghề nghiệp;
- Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH;
- Văn phòng Sở;
- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu./.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Lê Thanh Trúc

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016209975

TRUY CẬP HÔM NAY: 2266

ĐANG ONLINE: 25