Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

26/8

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

+ Kể chuyện đầu tuần (Xuân  Hoa thực hiện).

 

+ Tuyên truyền pháp luật: Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử (Phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu thực hiện)

 

+ Triển khai các văn bản của Sở (phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện)

 

+ Báo cáo chuyên môn với nội dung “Kỹ năng chọn ngành, chọn nghề phù hợp với năng lực bản thân và hoàn cảnh gia đình (Thu Ngân thực hiện)

 

09g00: Họp Giao ban công tác Chi ủy - BGĐ – Lãnh đạo các phòng và 02 đoàn thể.(TP: Chi ủy, BGĐ, Trưởng các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên)

 

Họp bình xét thi đua Tháng 8

14g00: Họp với Phó Giám đốc Sở về Văn kiện đại hội Đảng bộ Sở và xây dựng dự toán kinh phí năm 2020 tại Sở (Chị Hoàng Thảo, Hoàng Ánh cùng tham dự)

 

THỨ BA

27/8

8g00: Làm việc với lãnh đạo Phòng TC-HC

 

14g00: Làm việc với lãnh đạo Phòng KT-TC về các nội dung thu chi kinh phí  2019 và công tác dự toán kinh phí điều tra nhu cầu sử dụng lao động

THỨ TƯ

28/8

8g00: Họp về thẩm định Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 8 - Dự báo nhu cầu nhân lực tháng 9 năm 2019 tại TPHCM (TP: Lãnh đạo các phòng)

Làm việc tại Trung tâm

THỨ NĂM

29/8

8g00: Họp nhóm báo cáo viên - tư vấn viên công tác hướng nghiệp (P.HN chuẩn bị nội dung và thông báo)

Làm việc tại Trung tâm

THỨ SÁU

30/8

8g00: Dự Hội thi “Tự hào Ngành Lao động -TBXH thực hiện di chúc Chủ tịch hồ Chí Minh” (Đội văn nghệ Trung tâm cùng tham dự)

Làm việc tại Trung tâm

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015382199

TRUY CẬP HÔM NAY: 1625

ĐANG ONLINE: 38