Báo cáo Thị trường lao động tháng 7 – Dự báo nhu cầu nhân lực tháng 8 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh


 SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 337/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2019

 

BÁO CÁO

Thị trường lao động tháng 7 – Dự báo nhu cầu nhân lực

tháng 8 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

           I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2019

      

          Tháng 7/2019, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 6.445 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng – 17.035 chỗ làm việc, 19.341 người có nhu cầu tìm việc. Tổng hợp, phân tích như sau:

      

           1. Nhu cầu nhân lực

      

1.1 Theo cơ cấu ngành nghề

         

          Trong tháng 7/2019, nhu cầu nhân lực của một số nhóm ngành có xu hướng tăng so với tháng 6/2019 như: nhóm ngành dịch vụ, tập trung ở các ngành Kinh doanh - Bán hàng (20,12%), Dịch vụ phục vụ (giúp việc nhà, bảo vệ...) (8,59%); nhóm ngành kỹ thuật như Công nghệ thông tin (8,85%), Cơ khí - Tự động hóa (5,5%), Điện tử - Cơ điện tử (3,55%); bên cạnh đó, nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán (4,46%); Hành chính văn phòng (3,94%); Công nghệ thực phẩm (3,06%) cũng có nhu cầu nhân lực tăng.

 

Biểu 01: 08 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao trong tháng 7/2019 (%)

 

          1.2. Theo cơ cấu trình độ

 

          Nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 86,15% tập trung ở các nhóm ngành: Cơ khí - Tự động hóa; Điện tử - Cơ điện tử; Điện - Điện lạnh - Điện công nghiệp; Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng; Kinh doanh tài sản – Bất động sản; Công nghệ thông tin; Kế toán – Kiểm toán; Y dược – Chăm sóc sức khỏe; Hành chính văn phòng; Nhân sự; Quản lí điều hành;…

 

          Nhu cầu nhân lực chưa qua đào tạo chiếm 13,85% tập trung ở các nhóm ngành: Nhân viên kinh doanh – Bán hàng; Dịch vụ phục vụ; Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng;…

 

Biểu 02: Nhu cầu nhân lực theo cơ cấu trình độ tháng 7/2019

 

            1. Theo kinh nghiệm làm việc

 

            Nhu cầu nhân lực có kinh nghiệm làm việc chiếm 60,77%. Nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm làm việc chiếm 39,23% chủ yếu ở các ngành như: Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng; Kinh doanh tài sản – Bất động sản; Nhân viên kinh doanh – Bán hàng; Dịch vụ phục vụ;…  

 

Stt

Kinh nghiệm làm việc

Tỷ lệ (%)

1

Có 01 năm

38,43

2

Từ 02 đến 05 năm

20,85

3

Trên 05 năm

1,49

4

Chưa có kinh nghiệm

39,23

 
 
             1. Theo mức lương
 
            - Dưới 5 triệu đồng tập trung nhiều ở các vị trí: Nhân viên nhà hàng – khách sạn, nhân viên bảo vệ, nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ, tạp vụ, lao động phổ thông,…
 

            - Từ 5 – 8 triệu đồng chủ yếu ở các ngành: Hành chính văn phòng; Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu;…

 

            - Từ 8 – 10 triệu đồng chủ yếu ở các ngành: Nhân viên kinh doanh – Bán hàng; Điện tử - Cơ điện tử; Kế toán – Kiểm toán; Y dược – Chăm sóc sức khỏe… 

 

           - Từ 10 – 15 triệu đồng chủ yếu ở các ngành: Công nghệ thông tin; Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng;…

 

            - Trên 15 triệu đồng chủ yếu ở các ngành: Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng; Quản lý điều hành; Nhân sự; Kinh doanh tài sản – Bất động sản;…

 

Stt

Mức lương

Tỷ lệ (%)

1

Dưới 5 triệu đồng

1,81

2

Từ 5 – 8 triệu đồng

31,18

3

Từ 8 – 10 triệu đồng

33,28

4

Từ 10 – 15 triệu đồng

22,43

5

Trên 15 triệu đồng

11,30

 

        2. Nhu cầu tìm việc

 

        2.1 Theo cơ cấu ngành nghề

 

       Trong tháng 7/2019, nhu cầu tìm việc tăng cao  tập trung ở các ngành: Kinh doanh - Bán hàng (20,98%); Hành chính văn phòng (9,44%); Kế toán - Kiểm toán (8,56%); Công nghệ thông tin (5,52%); Cơ khí - Tự động hóa (5,51%); Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng (5,06%); Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu (4,66%); Dịch vụ phục vụ (4,18%).

 

        Trong tháng 7/2019 là thời điểm sinh viên nghỉ hè và có nhu cầu tìm việc làm ở một số vị trí mang tính chất thời vụ, bán thời gian như: dịch vụ, phục vụ, chăm sóc khách hàng, bán hàng, môi giới bất động sản,…Do đó, nhu cầu tìm việc ở những ngành Dịch vụ phục vụ, Kinh doanh tài sản - Bất động sản, Kinh doanh - Bán hàng, Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng, Dịch vụ du lịch - Nhà hàng - Khách sạn cũng có xu hướng tăng so với tháng 6/2019.

 

Biểu 03: 08 nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 7/2019 (%)

      

        2.1 Theo trình độ lao động

 

        Nhu cầu tìm việc tập trung ở lao động qua đào tạo chiếm 95,99%. Nhu cầu tìm việc ở lao động chưa qua đào tạo chiếm 4,01% chủ yếu lao động tìm việc ở các vị trí nhân viên bán hàng, nhân viên bốc xếp kho, nhân viên tư vấn, nhân viên chăm sóc khách hàng, phục vụ, nhân viên bảo vệ, giúp việc nhà,...

 

Biểu 04: Nhu cầu tìm việc theo cơ cấu trình độ tháng 7/2019

                   

 

        2.2 Về kinh nghiệm làm việc

 

        Nhu cầu tìm việc của người lao động có kinh nghiệm chiếm 92,14% và chưa có kinh nghiệm làm việc chiếm 7,86% tập trung chủ yếu ở các vị trí kế toán, kiểm toán, nhân viên bán hàng, nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng,...

 

Stt

Kinh nghiệm làm việc

Tỷ lệ (%)

1

Có 1 năm

20,60

2

Từ 2 - 5 năm

57,14

3

Trên 5 năm

14,40

4

Chưa có kinh nghiệm

7,86

 

         2.3 Về mức lương

 

        Nhu cầu tìm việc chủ yếu ở mức lương từ 8 – 10 triệu chiếm 43,89% và từ 5 – 8 triệu chiếm 26,33% tập trung các ngành như: Công nghệ thông tin, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Kế toán – Kiểm toán, Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu, Dịch vụ phục vụ, Hành chính văn phòng.

 

Stt

Mức lương

Tỷ lệ (%)

1

Dưới 5 triệu đồng

3,36

2

Từ 5 – 8 triệu đồng

26,33

3

Từ 8 – 10 triệu đồng

43,89

4

Từ 10 – 15 triệu đồng

17,04

5

Trên 15 triệu đồng

9,38

 

          II. NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8 NĂM 2019

 

        Dự báo nhu cầu nhân lực tháng 8 năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 25.000 chỗ làm việc, tập trung ở các nhóm ngành nghề: Marketing- Kinh doanh - Bán hàng (24,32%), Dịch vụ phục vụ (8,95%), Điện tử – Cơ điện tử - Điện – Điện lạnh – Điện công nghiệp (7,72%), Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (6,60%), Kinh doanh tài sản - Bất động sản (5,75%), Kế toán - Kiểm toán (5,24%), Dệt may - Giày da (5,15%) và Cơ khí - Tự động hóa (5,13%), Công nghệ thông tin (4,65%).

 

Biểu 1: Dự báo nhu cầu nhân lực tháng 8 năm 2019

 

         Nhu cầu nhân lực tập trung ở lao động qua đào tạo chiếm 84,16%, trong đó trình độ Đại học trở lên chiếm 19,01%, Cao đẳng chiếm 17,04%, Trung cấp chiếm 25,81%, Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề chiếm 22,3% chủ yếu ở các ngành: Dệt may - Giày da, Kế toán - Kiểm toán, Kinh doanh tài sản - Bất động sản, Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu, Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng, Nhân viên kinh doanh - Bán hàng và Dịch vụ phục vụ.

 

Biểu 2: Dự báo nhu cầu nhân lực theo trình độ tháng 8 năm 2019

 

        Thị trường lao động tháng 8/2019, tiếp tục phát triển theo hướng nhân lực chất lượng cao, lao động có tay nghề, thu hút nhân lực ở 04 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu và 09 nhóm ngành kinh tế - dịch vụ, tập trung ở các ngành như: Cơ khí - Tự động hóa, Điện tử - Công nghệ thông tin, Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu, Kinh doanh tài sản - Bất động sản, Thương mại.

 

Nơi nhận: 

- Phòng Văn hóa - Xã hội - UBND TP.HCM;              
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở;
- Phòng Việc làm - An toàn Lao động;
- Phòng Giáo dục Nghề nghiệp;
- Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH;
- Văn phòng Sở;
- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu./.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Lê Thanh Trúc

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016210087

TRUY CẬP HÔM NAY: 2386

ĐANG ONLINE: 15