Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

05/8

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

+ Kể chuyện đầu tuần (Ngọc Trân thực hiện).

 

+ Tuyên truyền pháp luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng (Phòng Kế toán – Tài chính thực hiện)

 

+ Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai (Ngọc Châu thực hiện).

 

+ Thông tin Quyết định số 2783/QĐ-UBND, ngày 01/7/2019 (phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện)

 

+ Báo cáo chuyên môn với nội dung “Hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Quốc Huy thực hiện).

 

09g30: Họp Giao ban công tác Chi ủy - BGĐ - Trưởng các phòng và 02 đoàn thể.(TP: Chi ủy, BGĐ, Trưởng các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên)

14g00: Họp Hội đồng xét thi đua tháng 7 (TP: Trưởng các phòng, Thanh Thảo, Hoa).

 

15g00: Triển khai nội dung chuẩn bị chuyên đề văn hoá - xã hội liên quan đến nguồn nhân lực, thị trường lao động phục vụ VK ĐHĐB Đảng bộ TP (TP: Trưởng các phòng)

THỨ BA

06/8

Làm việc tại Trung tâm

14g00: Nghe báo cáo tiến độ tổng hợp khảo sát doanh nghiệp (Toàn thể viên chức phòng Thông tin TTLĐ)   

THỨ TƯ

07/8

10g00: Trao đổi nội dung phối hợp thực hiện hướng nghiệp với 1 đơn vi (TP HN-TVNL, TP TT TTLĐ cùng dự)

14g00: Nghe Phòng KT-TC báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ, chứng từ phục vụ công tác thanh quyết toán thuộc Dự án phát triển thị trường lao động (Hoàng Thảo, Ngọc Phương)

THỨ NĂM

08/8

08g00: Dự họp với ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở về báo cáo triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố tại Sở (Chị Hoàng Ánh cùng dự)

Làm việc tại Trung tâm

THỨ SÁU

09/8

8g00: Trao đổi nghiệp vụ thực hiện phân tích dự báo (Lãnh đạo phòng PTDB, TT TTLĐ, CSDL, NCPT)

Làm việc tại Trung tâm

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015381364

TRUY CẬP HÔM NAY: 747

ĐANG ONLINE: 42