Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

15/7

07g30: Chào cờ

 

+ Hội nghị Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ; 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; 10 năm Ngày thành lập Trung tâm. (BGĐ – Toàn thể viên chức tham dự).

 

11g00: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.(TP: Đào, Trúc, Lãnh đạo các phòng, BCH 02 đoàn thể).

13g30: Họp chi bộ (toàn thể Đảng viên)

THỨ BA

16/7

 

8g00: Tham dự báo cáo chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Ngành Lao động – Thương binh xã hội tại Hội trường Sở (TP: Đào, Châu, Trúc Phương).

 

Làm việc tại Trung tâm (Trúc)

Làm việc tại Trung tâm ( Đào, Trúc)

THỨ TƯ

17/7

7g30: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ; 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; 10 năm Ngày thành lập Trung tâm. (BGĐ – Toàn thể viên chức tham dự).

Làm việc tại Trung tâm (Đào, Trúc)

THỨ NĂM

18/7

Làm việc tại Trung tâm (Đào)

 

8g00: Làm việc với Trưởng các phòng nghiệp vụ về nội dung quy chế phối hợp thông tin giữa các phòng chuyên môn của Sở và Trung tâm (TP: Trúc, Triều, Ánh, Châu, Trúc Phương, Hùng).

Làm việc tại Trung tâm (Đào)

 

14g00: Làm việc với phòng Quản lý lao động – Ban quản lý khu CNC (TP: Trúc, Triều, Nga)

THỨ SÁU

19/7

 

Làm việc tại Trung tâm (Đào, Trúc)

 

Làm việc tại Trung tâm ( Đào, Trúc)

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015366485

TRUY CẬP HÔM NAY: 7620

ĐANG ONLINE: 26