Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

08/7

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

+ Kể chuyện đầu tuần: Tấm gương vượt khó, học giỏi – Cô bé mồi coi (Hồng Nam thực hiện).

 

+ Tuyên truyền pháp luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến Luật quy hoạch (phòng Phân tích dự báo thực hiện)

 

+ Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TPHCM. (Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện).

 

+ Công bố các quyết định thành lập tổ thẩm định lựa chọ nhà thầu mua sắm, sữa chữa tài sản năm 2019. (Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện).

 

+ Báo cáo tiến độ khảo sát doanh nghiệp đợt 3 – Tuần 01 (Hoàng Ánh thực hiện).

 

+ Tổ chức sinh nhật quý III (Công đoàn thực hiện).

 

+ Tổ chức bình chọn câu chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách HCM và các điển hình trong học tập và làm theo Bác trong 06 tháng đầu năm 2019. (Chi đoàn thực hiện).

 

+ Báo cáo chuyên môn với nội dung “Tình hình doanh nghiệp mới thành lập” (Trang thực hiện).

 

+ Hội thảo chuyên đề nghiên cứu “Mở rộng quy mô hướng nghiệp và tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh - sinh viên” (phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực chuẩn bị nội dung  báo cáo).

 

10g45: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.(TP: Đào, Trúc, Lãnh đạo các phòng, BCH 02 đoàn thể).

 

+ Họp Hội đồng sáng kiến (BGĐ – Trưởng các phòng)

13g00: Duyệt kế hoạch công tác cá nhân viên chức phòng Phân tích Dự báo (BGĐ, viên chức phòng)

 

+ Làm việc với lãnh đạo phòng Phân tích dự báo về việc bàn giao công việc để nghỉ thai sản (TP: Đào, Triều, Nga, Hải)

 

+ Duyệt kế hoạch công tác cá nhân viên chức phòng Nghiên cứu và Phát triển. (BGĐ, viên chức phòng).

THỨ BA

09/7

08g00: Duyệt kế hoạch công tác cá nhân viên chức phòng Tổ chức – Hành chính. (BGĐ, viên chức phòng).

 

+ Duyệt kế hoạch công tác cá nhân viên chức phòng Kế toán – Tài chính ((BGĐ, viên chức phòng).

14g00: Duyệt kế hoạch công tác cá nhân viên chức phòng Thông tin Thị trường lao động. (BGĐ, viên chức phòng).

 

 

THỨ TƯ

10/7

08g00: Duyệt kế hoạch công tác cá nhân viên chức phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực. (BGĐ, viên chức phòng).

 

+ Duyệt kế hoạch công tác cá nhân viên chức phòng Công nghệ và Cở sở dữ liệu.

(BGĐ, viên chức phòng).

 

Làm việc tại Trung tâm ( Đào, Trúc)

THỨ NĂM

11/7

Làm việc tại Trung tâm ( Đào)

 

8g00: Rà soát tiến độ giám sát cung - cầu lao động, khảo sát DN đợt 3 (Trúc, Châu, Ánh)

Làm việc tại Trung tâm ( Đào, Trúc)

THỨ SÁU

12/7

 

Làm việc tại Trung tâm (Đào, Trúc)

 

14g00: Họp chi bộ (toàn thể Đảng viên)

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015366619

TRUY CẬP HÔM NAY: 7757

ĐANG ONLINE: 17