HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU "QUY TRÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HÀNG NĂM TẠI ĐƠN VỊ"


Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-TTDBNL ngày 24  tháng 01  năm 2019 của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Nghiên cứu và Phát triển tham mưu Kế hoạch số 134/KH-TTDBNL ngày 03/4/2019 về thực hiện nghiên cứu chuyên đề cấp Trung tâm.

 

Chiều ngày 24/4/2019 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề "Quy trình thực hiện xây dựng dự toán ngân sách hàng năm tại đơn vị" với mục đích nâng cao năng lực tìm hiểu, nghiên cứu của viên chức Trung tâm về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn nghiệp vụ đang công tác và đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả, cải tiến nội dung công việc theo yêu cầu phát triển chung của đơn vị; Thông tin, trao đổi các nội dung về thực hiện dự toán ngân sách hàng năm tại Trung tâm để viên chức Trung tâm biết và cùng tham gia góp ý, hoàn thiện các nội dung công việc; nâng cao vai trò, trách nhiệm, công tác phối hợp của từng viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị.

 

Đến tham dự buổi hội thảo hôm nay gồm có:

 

- Bà Trần Thị Anh Đào - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm

 

- Bà Trần Lê Thanh Trúc - Phó Giám đốc Trung tâm

 

Cùng lãnh đạo và viên chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm

 

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi hội thảo

 

Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề nghiên cứu Phòng cấp Trung tâm

 

Ông  Lương Trần Ngọc Phương - Phó Trưởng Phòng Kế toán - Tài chính trình bày chuyên đề

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu - Trưởng Phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực đóng góp ý kiến

 

Trần Lê Thanh Trúc - Phó Giám đốc Trung tâm đóng góp ý kiến

 

Bà Nguyễn Hoàng Thảo - Trưởng Phòng Kế toán - Tài chính  tiếp thu đóng góp ý kiến của Ban Giám đốc và các phòng

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000022279314

TRUY CẬP HÔM NAY: 4153

ĐANG ONLINE: 14