Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

01/7

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

+ Kể chuyện đầu tuần: Nguyễn Ngọc Chiến – Có nhiều ý tưởng sáng tạo hay (Anh Duy thực hiện).

 

+ Tuyên truyền pháp luật: Luật lâm nghiệp năm 2017 (Chi đoàn thực hiện)

 

+ Trao các Quyết định điều động viên chức (Minh Khoa thực hiện).

 

+ Báo cáo chuyên môn với nội dung “Nâng cao chất lượng dự báo – Thông tin thị trường lao động phục vụ công tác định hướng giáo dục nghề nghiệp gắn kết cung lao động với nhu cầu xã hội (Thành Phước thực hiện)

 

09g00: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.(TP: Đào, Trúc, Lãnh đạo các phòng, BCH 02 đoàn thể).

Làm việc tại Trung tâm (TP: Đào)

 

14g00: Làm việc với phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu (TP: Trúc, viên chức phòng)

THỨ BA

02/7

Làm việc tại Trung tâm (Đào)

 

08g00: Làm việc với phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực (TP: Trúc, viên chức phòng)

 

14g00: Dự họp giao ban tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019 của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tại Phòng họp A. (TP: Đào)

 

Làm việc tại Trung tâm (Trúc)

THỨ TƯ

03/7

08g00: Dự lễ tốt nghiệp lớp hoàn chỉnh cao cấp chính trị (TP: Đào)

 

Làm việc tại Trung tâm (Trúc)

Làm việc tại Trung tâm (Đào, Trúc)

THỨ NĂM

04/7

Làm việc tại Trung tâm (Đào, Trúc)

Làm việc tại Trung tâm (Đào, Trúc)

THỨ SÁU

05/7

Làm việc tại Trung tâm (Đào, Trúc)

 

Làm việc tại Trung tâm (Đào, Trúc)

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015381579

TRUY CẬP HÔM NAY: 987

ĐANG ONLINE: 39