Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

17/6

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

+ Kể chuyện đầu tuần: Tấm gương “ Thương binh về công tác xã hội” (Văn Thuận thực hiện).

 

+ Tuyên truyền pháp luật: Luật tố cáo năm 2018 (phòng Tổ chức -  Hành chính thực hiện).

 

+ Tuyên truyền công tác phòng, chống khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi (Ngọc Châu thực hiện).

 

09g00: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.(TP: Đào, Trúc, Lãnh đạo các phòng, BCH 02 đoàn thể).

 

10g00: Họp về việc giải quyết thôi việc đối với viên chức (TP: BGĐ, Trưởng các phòng)

 

13g00: Giao ban công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2019 (TP: BGĐ, toàn thể viên chức Trung tâm)

 

+ Họp Ban chấp hành 02 đoàn thể (Châu, Trúc Phương chuẩn bị báo cáo các công việc) (TP: Đào, BCH 02 Đoàn thể)

 

+ Họp phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực về công tác chuyên môn (TP: Đào, viên chức phòng)

 

THỨ BA

18/6

Lảm việc tại Trung tâm  (Đào)

 

8g00: Làm việc với phòng Nghiên cứu và Phát triển về công tác chuyên môn (TP: Trúc, viên chức phòng).

 

+ Làm việc với lãnh đạo phòng Thông tin và Thị trường lao động về các công tác chuẩn bị khảo sát doanh nghiệp đợt 3 (TP: Trúc, Ánh, Hùng)

14g30: Dự Hội nghị thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý diện ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 tại phòng họp A Sở (TP: Đào).

 

14g00: Làm việc với phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực về công tác chuyên môn (TP: Trúc, viên chức phòng)

THỨ TƯ

19/6

8g00: Họp phòng Công nghệ và Cơ sở Dữ liệu (TP: Đào, toàn thể viên chức phòng)

 

+ Họp phòng Phân tích Dự báo về công tác chuyên môn (TP: Đào, viên chức phòng)

 

Lảm việc tại Trung tâm (Trúc)

14g00: Họp phòng Thông tin thị trường lao động về công tác chuyên môn (TP: Đào, viên chức phòng)

 

+ Họp phòng Nghiên cứu và Phát triển về công tác chuyên môn (TP: Đào, viên chức phòng)

 

14g00: Làm việc với phòng Công nghệ và Cơ sơ dữ liệu về đề án công nghệ thông tin (phòng Công nghệ mời đơn vị cung cấp thiết bị cùng dự) (TP: Trúc, Trúc Phương, Trân)

 

16g00: Dự họp về  rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý diện ban Thường vụ tại phòng họp A Sở (TP: Đào)

THỨ NĂM

20/6

 

8g00: Làm việc tại Cục thống kê (TP: Đào)

 

8g00: Dự hội thảo chuyên đề nghiên cứu “Xu hướng tiếp nhận lao động Việt Nam tại một số nước” (Phòng Nghiên cứu và Phát triển chuẩn bị nội dung) (TP: Trúc, toàn thể viên chức cùng dự)

Làm việc tại Trung tâm (Đào)

 

14g00: Họp tổ thẩm định đánh giá phân loại viên chức theo hiệu quả công việc Quý II/2019 (TP: Trúc, Hiền, Hoàng Thảo, Châu, Trúc Phương, Thanh Thảo, Hoa).

THỨ SÁU

21/6

Lảm việc tại Trung tâm (Đào, Trúc)

Làm việc tại Trung tâm (Đào, Trúc)

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014789434

TRUY CẬP HÔM NAY: 1147

ĐANG ONLINE: 11