Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

20/5

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

+ Kể chuyện đầu tuần: Tấm gương Lê Thanh Vủ trinh sát đội CSHS đặc nhiệm – phòng PC 45 CA TP.HCM (Minh Khoa thực hiện).

 

+ Tuyên truyền pháp luật: Nghị quyết số 59/2018/QH14 về chương trình giám sát Quốc hội năm 2019. (phòng Nghiên cứu và Phát triển thực hiện)

 

+ Sinh hoạt chính trị về 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh (TP: BGĐ – Toàn thể viên chức)

 

+ Báo cáo chuyên đề “Thực trạng giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu giải quyết việc làm cho thanh niên TP.HCM (Thiên Hương thực hiện)

 

+ Giao ban công tác tháng 05 và phương hướng công tác tháng 06 năm 2019. (TP: BGĐ – Toàn thể viên chức)

 

10g30: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.(TP: Đào, Trúc, Lãnh đạo các phòng, BCH 02 đoàn thể).

14g30: Dự Hội nghị thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026. (TP: Đào).

 

15g00: Làm việc với phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực (TP: Trúc - toàn thể viên chức phòng)

THỨ BA

21/5

Làm việc tại Trung tâm (Đào)

 

9g00: Tiếp đoàn kiểm tra công tác PCCC (TP: Trúc, Nam, Cường)

 

Làm việc tại Trung tâm (Đào)

 

14g00: Họp tổ thẩm định đánh giá phân loại viên chức theo hiệu quả công việc tháng 5 (TP: Trúc, Hiền, Hoàng Thảo, Châu, Trúc Phương, Thanh Thảo, Hoa).

THỨ TƯ

22/5

Làm việc tại Trung tâm (Đào)

 

8g00: Làm việc với 5 Trưởng phòng nghiệp vụ về triển khai thực hiện quy chế trao đổi thông tin (TP: Trúc, Ánh, Trúc Phương, Châu, Triều)

Làm việc tại Trung tâm (Đào)

 

14g00: Làm việc với Trưởng các phòng về rà soát nội dung chuẩn bị theo chỉ đạo của Sở liên quan đến thị trường lao động (TP: Trúc, Triểu, Ánh, Trúc Phương)

THỨ NĂM

23/5

9g30: Họp đánh giá phân loại viên chức theo hiệu quả công việc tháng 5 (TP: Hội đồng đánh giá).

Làm việc tại Trung tâm (Đào, Trúc)

THỨ SÁU

24/5

 

Làm việc tại Trung tâm (Đào, Trúc)

 

14g00: Dư họp rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 (TP: Đào)

 

Làm việc tại Trung tâm (Trúc)

 

Lưu ý:

   - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015639654

TRUY CẬP HÔM NAY: 604

ĐANG ONLINE: 13