Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM

(Tuần 20, năm 2019, từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)

 

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

13/5

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

+ Kể chuyện đầu tuần: Công dân trẻ tiêu biểu tuổi 13, Cao Thanh Hiếu  (Quốc Huy thực hiện)

.

+ Tuyên truyền pháp luật: Quyết định số 66/2017/QĐ-UBDN ngày 20/12/2017 của Uỷ Ban nhân dân thành phố (phòng Kế toán – Tài chính thực hiện)

 

+ Thực hiện chuyên đề “Xu hướng nhu cầu nhân lực gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (Thanh Trúc thực hiện)

 

09g00: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.(TP: Đ/c Đào, Trúc, Lãnh đạo các phòng, BCH 02 đoàn thể).

 

10g30: Họp rà soát bổ sung quy hoạch (TP: Đ/c Đào, Trúc, toàn thể viên chức; BCH Công đoàn chuẩn bị nội dung)

14g00: Họp về đánh giá chất lượng lao động và rà soát 40 mã ngành nghề mới của Trung tâm (TP: Đ/c Đào, Trúc, Trưởng các phòng)

THỨ BA

14/5

Làm việc tại Trung tâm (Đ/c Đào, Trúc)

 

Làm việc tại Trung tâm (Đ/c Đào, Trúc)

 

THỨ TƯ

15/5

8g00: Tiếp đoàn kiểm tra công tác cán bộ theo Kế hoạch số 4934/KH-SLĐTBXH của Sở tại Trung tâm (TP: Đ/c Đào, Trúc, Trưởng các phòng)

Làm việc tại Trung tâm (Đ/c Đào)

 

14g00: Trao đổi chuyên môn với Trưởng phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực (TP: Đ/c Trúc, Châu)

THỨ NĂM

16/5

Làm việc tại Trung tâm (Đ/c Đào)

 

9g00: Dự bế mạc ngày hội việc làm Phụ nữ (Đ/c Trúc)

 

14g00: Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội trường Sở (TP: Đ/c Đào, Nga)

 

14g00: Rà soát công tác khảo sát doanh nghiệp với Trưởng phòng Thông tin thị trường lao động (TP: Đ/c Trúc, Ánh)

 

16g00: Dự họp triển khai của một số nối dung của chuyến đi công tác về nguồn chủ đề "Hành trình về thăm quê Bác" năm 2019 (TP: Đ/c Đào)

THỨ SÁU

17/5

 

Làm việc tại Trung tâm (Đ/c Đào)

 

8g00: Làm việc với Trưởng phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu (TP: Đ/c Trúc, Trúc Phương)

14g30: Họp chi bộ (TP: Đ/c Đào, Trúc, Toàn thể Đảng viên)

 

 

Lưu ý:

   - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000017198596

TRUY CẬP HÔM NAY: 357

ĐANG ONLINE: 8