Thị trường Lao động tháng 04 Dự báo nhu cầu nhân lực tháng 05 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí MinhCẦU NHÂN LỰC THÁNG 05 NĂM 2019 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


 SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 189/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 04

DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 05 NĂM 2019

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

        I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2019

              

       Tháng 4/2019, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 4.034 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 19.304 chỗ làm việc, 10.087 người có nhu cầu tìm việc. Tổng hợp, phân tích như sau:

 

        1. Nhu cầu nhân lực

 

        Nhu cầu nhân lực tháng 4/2019 tập trung ở các nhóm ngành sau: Nhân viên kinh doanh – Bán hàng (22,18%), Kinh doanh tài sản - Bất động sản (8,16%), Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng (7,71%), Dịch vụ phục vụ (7,16%), Kế toán - Kiểm toán (6,47%), Điện tử - Cơ điện tử (6,44%), Công nghệ thông tin (5,06%), Hành chính văn phòng (4,82%).

 

Biểu 1: 08 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao trong tháng 4/2019 (%)

 

         Về trình độ lao động: Nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 77,13%, trong đó, lao động có trình độ Đại học trở lên chiếm 17,9%, Cao đẳng chiếm 17,44%, Trung cấp chiếm 29,90%, Sơ cấp nghề – CNKT lành nghề chiếm 11,89% tập trung ở các nhóm ngành: Kế toán – Kiểm toán, Điện tử – Cơ điện tử, Kinh doanh – Bán hàng, Hành chính văn phòng, Công nghệ thông tin, Điện – Điện lạnh – Điện công nghiệp, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng,…

 

         Nhu cầu nhân lực đối với lao động phổ thông chiếm 22,87% tuyển dụng ở các nhóm ngành: Nhân viên kinh doanh – Bán hàng, Dịch vụ phục vụ, Kinh doanh tài sản – Bất động sản,…

 

Biểu 2: Chỉ số nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu trình độ tháng 4 (%)

 

          Về kinh nghiệm làm việc: Nhu cầu nhân lực chiếm 59,22% lao động có kinh nghiệm làm việc, trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động có 01 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 49,24%; từ 02 đến 05 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 9,14% và trên 05 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 0,84% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát. Nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm làm việc chiếm 40,78% chủ yếu ở các ngành như: Dịch vụ – Phục vụ, Kinh doanh – Bán hàng, Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Điện tử – Cơ điện tử,…  

 

         Về mức lương: Nhu cầu nhân lực theo mức lương, cụ thể:

 

         - Từ 8 – 10 triệu đồng: chiếm 49,29%, chủ yếu ở các ngành: Cơ khí – Tự động hóa, Điện tử - Cơ điện tử, Công nghệ thông tin,…  

 

         - Từ 5 – 8 triệu đồng: Chiếm 29,15%, chủ yếu ở các ngành: Nhân viên kinh doanh – Bán hàng, Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng, Kinh doanh tài sản – Bất động sản…

 

         - Từ 10 – 15 triệu đồng: Chiếm 16,29%, chủ yếu ở các ngành: Công nghệ thông tin, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Kế toán – Kiểm toán,…

 

         - Trên 15 triệu đồng: Chiếm 3,46%, chủ yếu ở các ngành: Luật – Pháp lý, Quản lý điều hành, Nhân sự cấp cao,…

 

         - Dưới 5 triệu đồng: Chiếm 1,81%, tập trung nhiều ở các vị trí: Nhân viên bảo vệ, nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên phục vụ, tạp vụ, hỗ trợ khách hàng, lao động phổ thông,…

 

Biểu 3: Chỉ số nhu cầu tuyển dụng tháng 4 theo mức lương (%)

 

         2. Nhu cầu tìm việc

 

         Tháng 4/2019, nhu cầu tìm việc tập trung ở các nhóm ngành như: Nhân viên kinh doanh – Bán hàng (16,04%), Kế toán – Kiểm toán (13,1%), Hành chính văn phòng (10,91%), Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (9,24%), Kiến trúc – Công trình kỹ thuật xây dựng (5,6%), Cơ khí – Tự động hóa (4,14%), Nhân sự (4%) và Công nghệ thông tin (3,67%).

 

Biểu 4: 08 nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 4/2019 (%)

 

         Về trình độ lao động: Nhu cầu tìm việc tập trung chủ yếu ở lao động qua đào tạo chiếm 93,10%, trong đó, nhu cầu tìm việc ở lao động trình độ Đại học trở lên chiếm 55,2%, Cao đẳng chiếm 23,89%, Trung cấp chiếm 8,73%, Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề chiếm 5,28%. Nhu cầu tìm việc ở lao động chưa qua đào tạo chiếm 6,9% tập trung ở lao động tìm việc bán thời gian ở các vị trí cộng tác viên bất động sản, cộng tác viên marketing, cộng tác viên kinh doanh.

 

Biểu 5: Nhu cầu tìm việc theo trình độ CMKT trong tháng 4/2019

 

         Về kinh nghiệm làm việc: Nhu cầu tìm việc của người lao động có 01 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 20,86%, từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 39,18%, trên 5 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 19,83% và chưa có kinh nghiệm làm việc chiếm 20,13%.

 

        Về mức lương: Nhu cầu tìm việc tập trung ở mức lương từ 5 – 8 triệu chiếm 33,68%, từ 8 – 10 triệu chiếm 25,49%, từ 10 – 15 triệu chiếm 19,46%, trên 15 triệu chiếm 9,65% và nhu cầu tìm việc có mức lương dưới 5 triệu chiếm 11,72%.

 

        II. NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 5 NĂM 2019

 

        Dự báo nhu cầu nhân lực tháng 5 năm 2019 thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 30.000 chỗ làm việc, tập trung ở các nhóm ngành nghề: Nhân viên kinh doanh - Bán hàng (21,77%), Dịch vụ - Phục vụ (12,44%), Dệt may – Giày da (6,61%), Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (6,46%), Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng (5,23%), Kinh doanh tài sản – Bất động sản (5,20%), Kế toán – Kiểm toán (4,72%) và Công nghệ thông tin (4,05%).

 

Biểu 6: Dự báo nhu cầu nhân lực tháng 5 năm 2019

 

        Nhu cầu nhân lực tập trung ở lao động qua đào tạo chiếm 78,23%, trong đó nhu cầu nhân lực có trình độ Đại học trở lên chiếm 23,68%, Cao đẳng chiếm 16,14%, Trung cấp chiếm 23,18%, Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề chiếm 15,23% tập trung ở các ngành: Dệt may – Giày da, Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu, Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Kế toán – Kiểm toán, Cơ khí, Điện tử - Công nghệ thông tin.

           

Biểu 7: Dự báo nhu cầu nhân lực theo trình độ tháng 5

 

          Nhận định chung:

 

Thị trường lao động tháng 5/2019, tiếp tục tăng trưởng về số lượng, giảm dần sử dụng lao động giản đơn sang sử dụng nhóm lao động có kỹ năng và trình độ cao. Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đặc biệt nhóm ngành Thương mại, Kinh doanh tài sản – Bất động sản; Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu có nhu cầu tuyển dụng cao và đây là 03 nhóm ngành có vị trí quan trọng trong 09 nhóm ngành kinh tế - dịch vụ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng có nhu cầu tuyển dụng nhiều ở các ngành Tài chính kế toán, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ thông tin, Điện – Điện lạnh – Điện công nghiệp chủ yếu trình độ cao đẳng, đại học trở lên./.

 

Nơi nhận:                
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở;
- Phòng Việc làm - An toàn Lao động;
- Phòng Giáo dục Nghề nghiệp;
- Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm Xã hội;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Văn hóa - Xã hội - UBND TP.HCM;
- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu./.

GIÁM ĐỐC


Trần Thị Anh Đào

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016209993

TRUY CẬP HÔM NAY: 2287

ĐANG ONLINE: 11