Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM

(Tuần 19, năm 2019, từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019)

 

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

06/5

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

+ Kể chuyện đầu tuần: Đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam  (Hoàng Thảo thực hiện)

 

+ Tuyên truyền pháp luật:  Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 của Chính Phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng (tổ công đoàn phòng Kế toán – Tài chính thực hiện)

 

+ Triển khai kế hoạch về luân chuyển viên chức lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức không giư chức vụ, lãnh đạo, quản lý. (phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện)

 

09g00: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.(TP: Đ/c Đào, Trúc, Lãnh đạo các phòng, BCH 02 đoàn thể).

14g00: Họp phòng Tổ chức –Hành chính (TP: Đ/c Đào và viên chức phòng)

 

Làm việc tại Trung tâm (Đ/c Trúc)

THỨ BA

07/5

Làm việc tại Trung tâm (Đ/c Đào)

 

8g00: Làm việc với Trưởng phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực về chuẩn bị công tác tham dự ngày hội việc làm phụ nữ (TP: Đ/c Trúc, Châu)

Làm việc tại Trung tâm (Đ/c Đào, Trúc)

THỨ TƯ

08/5

Làm việc tại Trung tâm (Đ/c Đào)

 

8g00: Làm việc với Trưởng phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu về phần mềm quản lý cung – cầu lao động (TP: Đ/c Trúc, Trúc Phương)

Làm việc tại Trung tâm (Đ/c Đào, Trúc)

THỨ NĂM

09/5

8g00: Họp về đánh giá chất lượng lao động và rà soát 40 mã ngành nghề mới của Trung tâm (TP: Đ/c Đào, Trúc, Trưởng các phòng)

Làm việc tại Trung tâm (Đ/c Đào, Trúc)

THỨ SÁU

10/5

Làm việc tại Trung tâm (Đ/c Đào)

 

8g00: Tham dự ngày hội việc làm Phụ nữ tại Công viên Gia Định. (TP: Đ/c Trúc, phòng Thông tin thị trường lao động, phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực)

14g00: Tiếp đoàn kiểm tra công tác cán bộ theo Kế hoạch số 4934/KH-SLĐTBXH của Sở  tại Trung tâm (TP: Đ/c Đào, Trúc, Trưởng các phòng)

 

Lưu ý:

    - Lịch làm việc thay thư mời, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm thông tin đến các thành viên có liên quan.

 - Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015662934

TRUY CẬP HÔM NAY: 732

ĐANG ONLINE: 18