Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

01/4

07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

+ Kể chuyện đầu tuần: Cô Lưu Thị Bích Ngọc – 10 năm làm công tác từ thiện nhân đạo (Thanh Ngân thực hiện)

 

+ Tuyên truyền pháp luật: Luật đo đạc và bản đồ 2018 (Phòng Thông tin thị trường lao động thực hiện)

 

+ Giao ban công tác Quý 1 và phương hướng, công tác Quý 2 (toàn thể viên chức cùng dự)

 

+ Họp Chi bộ (toàn thể Đảng viên cùng dự)

 

10g00: Đ/c Trần Thị Anh Đào và Đ/c Trần Lê Thanh Trúc họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn

 

14g00: Đ/c Trần Thị Anh Đào đi làm việc với trường Đại học Mở (Chị Châu cùng đi)

 

13g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc tại Trung tâm

THỨ BA

02/4

07g30: Đ/c Trần Thị Anh Đào học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị tại Học viện Cán bộ Thành phố (Cả ngày)

 

08g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc với phòng Nghiên cứu và Phát triển về kế hoạch công tác tháng 4

14g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc với phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực về kế hoạch công tác tháng 4

THỨ TƯ

03/4

 

08g00: Đ/c Trần Thị Anh Đào làm việc với BCH 02 Đoàn thể

 

7g30: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc tại Trung tâm

14g00: Đ/c Trần Thị Anh Đào họp Ban chấp hành mở rộng tại Phòng họp A

 

13g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc tại Trung tâm

THỨ NĂM

04/4

07g30: Đ/c Trần Thị Anh Đào học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị tại Học viện Cán bộ Thành phố (Cả ngày)

 

08g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc với phòng Thông tin thị trường lao động về rà soát kết quả khảo sát đợt 1

13g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc tại Trung tâm

THỨ SÁU

05/4

06g00: Đ/c Trần Thị Anh Đào đi thực tế tại trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cả ngày)

 

08g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc dự họp giao ban Quý 1 năm 2019 của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tại Phòng họp A

13g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc tại Trung tâm

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014748286

TRUY CẬP HÔM NAY: 919

ĐANG ONLINE: 143