Lịch công tác tuần của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 29/03/2019


NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

25/3

- 07g30: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần

 

+ Kể chuyện đầu tuần: Tấm gương Phan Thị Lan Anh “sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin cho 24 kho bạc quận – huyện (Hoàng Ánh thực hiện).

 

+ Tuyên truyền pháp luật: NQ 57/2018/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 (Phòng Nghiên cứu và Phát triển thực hiện)

 

+ Triển khai các văn bản của Sở.

 

+ Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

 

+ Dự lễ trưởng thành đoàn

 

- 09g00: Đ/c Trần Thị Anh Đào và Đ/c Trần Lê Thanh Trúc họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.

 

- 7g00: Đ/c Trần Anh Tuấn tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Dương Văn Dương (Huyện Nhà Bè)

 

- 10g00: Đ/c Trần Thị Anh Đào, Đ/c Trần Anh Tuấn và Đ/c Trần Lê Thanh Trúc họp Hội đồng đánh giá phân loại viên chức theo hiệu quả công việc quý 1/2019 (TP: thành viên hội đồng).

 

Giao ban công tác Quý 1 và phương hướng, công tác Quý 2 (toàn thể viên chức)

 

- 14g00: Đ/c Trần Thị Anh Đào làm việc với phòng Nghiên cứu và Phát triển; phòng Thông tin thị trường lao động và phòng Phân tích dự báo về Kế hoạch công tác phòng, cá nhân viên chức quý 2/2019.

 

- 13g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc tại Trung tâm.

 

- 14g00: Đ/c Trần Anh Tuấn tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Nguyễn Khuyến (Quận 10).

 

THỨ BA

26/3

- 07g30: Đ/c Trần Thị Anh Đào học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị tại Học viện Cán bộ Thành phố (Cả ngày)

 

- 07g30: Đ/c Trần Anh Tuấn làm việc tại Trung tâm.

 

- 08g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc với 05 phòng nghiệp vụ về triển khai kế hoạch 7561/KH-SLĐTBXH-VPB ngày 20 tháng 3 năm 2019.

 

- 13g00: Đ/c Trần Anh Tuấn làm việc tại Trung tâm.

 

- 14g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc với phòng Nghiên cứu và Phát triển

 

 

THỨ TƯ

27/3

- 07g30: Đ/c Trần Thị Anh Đào, Đ/c Trần Lê Thanh Trúc và Đ/c Trần Anh Tuấn làm việc tại Trung tâm.

 

- 14g00: Đ/c Trần Thị Anh Đào làm việc với phòng Kế toán – Tài chính; phòng Tổ chức – Hành chính về Kế hoạch công tác phòng, cá nhân viên chức quý 2/2019.

 

- 14g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc dự Hội Nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua 5 năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định (Thanh Thảo cùng dự)

 

- 13g00: Đ/c Trần Anh Tuấn làm việc tại Trung tâm.

THỨ NĂM

28/3

- 07g30: Đ/c Trần Thị Anh Đào học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị tại Học viện Cán bộ Thành phố (Cả ngày)

 

- 07g30: Đ/c Trần Anh Tuấn làm việc tại Trung tâm.

 

- 08g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc với phòng Thông tin thị trường lao động về khảo sát doanh nghiệp đợt 1.

- 13g00: Đ/c Trần Anh Tuấn làm việc tại Trung tâm.

 

- 14g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc làm việc với phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực.

THỨ SÁU

29/3

- 08g00: Đ/c Trần Thị Anh Đào và Đ/c Trần Lê Thanh Trúc họp Chi bộ và chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên (toàn thể Đảng viên cùng dự)

 

-10g00: Đ/c Trần Thị Anh Đào, Đ/c Trần Lê Thanh Trúc và Đ/c Trần Anh Tuấn Giao ban công tác Quý 1 và phương hướng, công tác Quý 2 (toàn thể viên chức cùng dự.)

 

- 13g30: Đ/c Trần Thị Anh Đào làm việc với phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực; phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu về Kế hoạch công tác phòng, cá nhân viên chức quý 2/2019.

 

- 13g00: Đ/c Trần Lê Thanh Trúc và Đ/c Trần Anh Tuấn làm việc tại Trung tâm.

 

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015384579

TRUY CẬP HÔM NAY: 4043

ĐANG ONLINE: 32