Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
04/3
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - kể chuyện đầu tuần:   "Thiếu úy Trần Thanh Tùng - gương mẫu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị" (Thanh Lan thực hiện )


- Tuyên truyền pháp luật:Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ hội họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước (phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu thực hiện)


9g00: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.

Làm việc với từng phòng về kết quả thực hiện kế hoạch công tác cá nhân của viên chức, người lao động quý 1/2019.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

6g-8g30: Tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Lương Văn Cang (Quận 8)


9g00: Theo lịch Giám đốc

Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
THỨ BA
05/3
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 13g00: Báo cáo chuyên đề trong Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kiến thức nghề nghiệp và tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Làm việc với Chủ tịch và PCT công đoản về xét Quy chế tổ chức hoạt độg quỹ xã hội 14g00: Làm việc với phòng Nghiên cứu và Phát triển về công tác chuẩn bị kế hoạch thực hiện nghiên cứu nội bộ tháng 3
THỨ  TƯ
06/3
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

6g-8g30: Tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Dương Văn Dương (Huyện Nhà Bè)


9g30: Báo cáo chuyên đề trong Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kiến thức nghề nghiệp và tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên

Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
07/3
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Dự Họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Sơ kết 02 tháng thực hiện Đề án phân cấp ủy quyền theo QĐ số 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của UBND TP tại Phòng họp A 14g00: Trao đổi với phòng Nghiên cứu và phát triển, phòng Thông tin thị trường lao động và phòng Phân tích dự báo về chuẩn bị thực hiện chuyên đề nghiên cứu trong quý 2.
THỨ SÁU
08/3
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013746734

TRUY CẬP HÔM NAY: 2844

ĐANG ONLINE: 18