Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
25/02
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
NGHỈ BỆNH
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc

7g30: Chào cờ - kể chuyện đầu tuần:   "Bác Huỳnh Trung Thành - Tận tâm, tận tụy với công việc" (A. Hùng thực hiện )


- Tuyên truyền pháp luật:Nghị quyết số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực thực hiện)


 

Làm việc tại Trung tâm
THỨ BA
26/02
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
NGHỈ BỆNH
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Làm việc với Tổ quản trị Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
27/02
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
NGHỈ BỆNH
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Dự Sàn giao dịch việc làm cố định lần 1 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (phòng Thông tin cử viên chức cùng dự) Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
28/02
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
NGHỈ BỆNH
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
01/3
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
NGHỈ BỆNH
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Dự Hội nghị giao ban Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019 tại Hội trường Sở. Làm việc tại Trung tâm

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013746805

TRUY CẬP HÔM NAY: 2915

ĐANG ONLINE: 19