Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
11/02
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Họp mặt đầu năm và kiểm tra nhiệm vụ của các phòng 14g00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác chăm lo Tết tại Hội trường Sở
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ BA
12/02
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
13/02
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Họp với phòng KT-TC; phòng TC-HC về kế hoạch hoạt động của phòng và từng viên chức trong tháng, quý

13g30: Họp với phòng Công nghệ và CSDL; phòng Phân tích Dự báo và phòng Thông tin Thị trường lao động về kế hoạch hoạt động của phòng và từng viên chức trong tháng, quý.


- Họp với phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực; phòng Nghiên cứu và Phát triển về kế hoạch hoạt động của phòng và từng viên chức trong tháng, quý
 

Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
THỨ NĂM
14/02
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
15/02
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013746771

TRUY CẬP HÔM NAY: 2881

ĐANG ONLINE: 23