Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
21/01
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - kể chuyện đầu tuần:  Bùi Phương An - Tấm gương tiêu biểu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"  (Quốc Tuấn thực hiện )


- Tuyên truyền pháp luật:Nghị quyết 57/2018/QH14 về chương trình giám sát Quốc hội năm 2019 (Chi đoàn thực hiện)


9g00: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.


10g00: Họp toàn thể viên chức và người lao động về chi thu nhập tăng thêm năm 2018

13g00: Họp phân tích chất lượng Đảng viên (toàn thể Đảng viên)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
THỨ BA
22/01
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g00: Tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh Bình Dương Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
23/01
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự buổi khảo sát của Ban văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố tại hội trường Sở Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
24/01
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
25/01
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013746718

TRUY CẬP HÔM NAY: 2828

ĐANG ONLINE: 37