TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM: PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018


Ngày 25/12/2018, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018: Phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM thuộc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội TP.HCM. Với 11 người ứng tuyển:

 

- Ứng viên Lê Ngọc Xuân Trinh - CĐ Công tác xã hội


- Ứng viên Trần Thị Lan Anh - CN Luật


- Ứng viên Phạm Thị Xuân Hoa - CN Luật


- Ứng viên Nguyễn Thị Thiên Hương - CN Ngữ văn Anh

 

- Ứng viên Phạm Lê Lệ Huyền - CN Quản trị kinh doanh


- Ứng viên Nguyễn Thị Mai - CN Công tác xã hội


- Ứng viên Mai Hải Nam - CN Quản lý nguồn nhân lực


- Ứng viên Nguyễn Ngọc Thanh Ngân - CN Quản trị nhân lực

 

- Ứng viên Thái Thị Hương Thơm - CN Quản trị kinh doanh quốc tế


- Ứng viên Phan Thị Trang - CN Xã hội học


- Ứng viên Nguyễn Quốc Tuấn - CN Quản trị kinh doanh

 

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi xét tuyển viên chức năm 2018

 

 

Toàn cảnh buổi phỏng vấn tuyển dụng nhân sự

 

Các ứng viên tham dự buổi xét tuyển

 

Hội đồng phỏng vấn tuyển dụng nhân sự

 

Ứng viên Lê Ngọc Xuân Trinh - CĐ Công tác xã hội

 

Ứng viên Phạm Thị Xuân Hoa - CN Luật

 

Ứng viên Nguyễn Thị Thiên Hương - CN Ngữ văn Anh

 

Ứng viên Phạm Lê Lệ Huyền - CN Quản trị kinh doanh

 

Ứng viên Nguyễn Thị Mai - CN Công tác xã hội

 

Ứng viên Mai Hải Nam - CN Quản lý nguồn nhân lực

 

Ứng viên Nguyễn Ngọc Thanh Ngân - CN Quản trị nhân lực

 

Ứng viên Thái Thị Hương Thơm - CN Quản trị kinh doanh quốc tế

 

Ứng viên Phan Thị Trang - CN Xã hội học

 

Ứng viên Nguyễn Quốc Tuấn - CN Quản trị kinh doanh

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000019042794

TRUY CẬP HÔM NAY: 4044

ĐANG ONLINE: 25