THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 11 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 12 NĂM 2018 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


 SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 425/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 11

DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 12 NĂM 2018

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

        I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2018

 

        Tháng 11/2018, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 1.608 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 15.344 chỗ làm việc, 5.020 người có nhu cầu tìm việc. Tổng hợp, phân tích như sau:

 

        1. Nhu cầu nhân lực

 

        Nhu cầu nhân lực tháng 11/2018 tập trung ở các nhóm ngành sau: Nhân viên kinh doanh – Bán hàng (21,19%), Dịch vụ phục vụ (16,37%), Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu (7,72%), Dịch vụ du lịch - Nhà hàng - Khách sạn (5,40%), Kế toán - Kiểm toán (5,23%), Kinh doanh tài sản - Bất động sản (4,93%), Cơ khí - Tự động hóa (3,60%), Công nghệ thông tin (3,44%).

 

Biểu 1: 08 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao trong tháng 11

 

 

        Nhu cầu nhân lực có trình độ Đại học trở lên chiếm 18,83% tập trung ở các nhóm ngành: Kế toán – Kiểm toán, Kinh doanh – Bán hàng, Công nghệ thông tin, Marketing – Quan hệ công chúng, Kiến trúc – Xây dựng… Nhu cầu trình độ Cao đẳng 11,87%, Trung cấp chiếm 23,70%, Sơ cấp nghề và CNKT lành nghề chiếm 17,36%, Lao động phổ thông chiếm 28,24%.

 

Biểu 2: Chỉ số nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu trình độ tháng 11

 

        Về kinh nghiệm: Với 53,75% nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm làm việc, trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động có 01 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 46,66%; từ 02 đến 05 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 6,49% và trên 05 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 0,60% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát. Nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm làm việc chiếm 46,25% chủ yếu ở các ngành nghề như: Dịch vụ - Phục vụ, Kinh doanh – Bán hàng, Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu, Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng, Kinh doanh tài sản – Bất động sản,…  

 

        Về mức lương: Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở mức lương từ 5 - 8 triệu chiếm 36,72%, từ 8 - 10 triệu chiếm 37,14%, từ 10 - 15 triệu chiếm 16,01% và từ 3 – 5 triệu chiếm 5,32%. Nhu cầu nhân lực trên 15 triệu chiếm 4,81% chủ yếu ở các ngành Kiến trúc – Xây dựng, Nhân viên kinh doanh - Bán hàng, Quản lý điều hành, Công nghệ thông tin, Kế toán – Kiểm toán,…

 

Biểu 3: Chỉ số nhu cầu tuyển dụng tháng 11 theo mức lương 

 

        2. Nhu cầu tìm việc làm

 

        Nhu cầu tìm việc tháng 11/2018 tập trung ở các nhóm ngành như: Nhân viên kinh doanh - Bán hàng (11,95%), Hành chính văn phòng (11,16%), Kế toán – Kiểm toán (9,36%), Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu (7,77%), Nhân sự (4,82%), Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng (4,74%), Cơ khí – Tự động hóa (4,50%) và Marketing – Quan hệ công chúng (4,14%).

 

Biểu 4: 08 nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 11

 

 

        Về trình độ lao động: Nhu cầu việc làm có trình độ Đại học trở lên chiếm 63,71%, Cao đẳng chiếm 17,33%, Trung cấp chiếm 6,97%, Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề chiếm 3,82% và lao động chưa qua đào tạo chiếm 8,17%.

 

Biểu 5: Nhu cầu tìm việc theo trình độ CMKT trong tháng 11

 

        Về kinh nghiệm làm việc: Nhu cầu tìm việc của người lao động có 01 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 26,85%, từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 34,14%, trên 5 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 23,75% và chưa có kinh nghiệm làm việc chiếm 15,26%.

 

        Về mức lương: Nhu cầu tìm việc với mức lương dưới 3 triệu chiếm 1,53%, từ 3 - 5 triệu chiếm 6,77%, từ 5 - 8 triệu chiếm 33,65%, từ 8 - 10 triệu chiếm 24,22%, từ 10 - 15 triệu chiếm 15,74%, trên 15 triệu chiếm 18,09%.

 

        II. NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 12 NĂM 2018

 

        Trong tháng 12 năm 2018 cần khoảng 46.324 chỗ làm việc, tập trung ở các nhóm ngành nghề: Nhân viên kinh doanh - Bán hàng (23,09%), Dịch vụ - Phục vụ (9,59%), Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu (6,50%), Kế toán - Kiểm toán (6,01%), Kinh doanh tài sản – Bất động sản (5,88%), Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (4,96%) và Công nghệ thông tin (4,83%). Trong đó, nhu cầu việc làm thời vụ cần khoảng 30.000 cho nhu cầu sản xuất – kinh doanh vào những tháng cuối năm, chuẩn bị cho kinh doanh phục vụ dịp lễ – Tết năm 2019.

 


Biểu 6: Dự báo nhu cầu nhân lực tháng 12 năm 2018

 

        Nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo chiếm 72,32%, trong đó nhu cầu nhân lực có trình độ Đại học trở lên chiếm 13,52%, Cao đẳng chiếm 17,49%, Trung cấp chiếm 28,34%, Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề chiếm 12,97% và lao động phổ thông chiếm 27,68%.

 

Biểu 7: Dự báo nhu cầu nhân lực theo trình độ tháng 12

 

 

        Nhận định chung:

 

        Thị trường lao động tháng 12 diễn ra sôi động, các ngành dịch vụ, sản xuất hàng hóa tăng mạnh, các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường cuối năm, lễ, tết với nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ và lao động chính thức tăng cao trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tập trung ở các nhóm ngành như: Chế biến thực phẩm, kinh doanh – bán hàng, vận tải, giao nhận, marketing và thương mại điện tử và đặc biệt là lao động thời vụ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng có nhu cầu tuyển dụng ở các ngành như: Tài chính kế toán, dịch vụ thông tin tư vấn – chăm sóc khách hàng, dịch vụ du lịch – nhà hàng – khách sạn, dịch vụ phục vụ,…

 

Nơi nhận:                
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở;
- Phòng Việc làm - An toàn Lao động;
- Phòng Giáo dục Nghề nghiệp;
- Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm Xã hội;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Văn hóa - Xã hội - UBND TP.HCM;
- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu./.

GIÁM ĐỐC


Trần Thị Anh Đào

 

 


 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000016209986

TRUY CẬP HÔM NAY: 2280

ĐANG ONLINE: 6