BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 383/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 11 và

phương hướng công tác tháng 12 năm 2018

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn     

 

1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng của 2.236 doanh nghiệp với 10.402 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 11 tháng 34.781 doanh nghiệp đạt 105% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin 3.875 người có nhu cầu tìm việc làm, kết quả 11 tháng 115.623 người lao động đạt 105% kế hoạch năm 2018.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 10, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 11 năm 2018.

 

- Báo cáo 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung nội dung liên quan đến hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực, thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn kỹ năng việc làm cho thanh niên giai đoạn 2009-2018

 

- Rà soát dữ liệu, cập nhật báo cáo “Đánh giá thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 – 2018. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2019 – 2025 đến 2030.

 

- Báo cáo hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động gắn với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018.

 

- Phúc đáp Phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc an sinh xã hội đối với lực lượng lao động mới gắn với ứng dụng công nghệ.

 

1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Tham gia và phối hợp thực hiện thông tin thị trường lao động trực tiếp tại ngày hội việc làm, ngày hội nghề nghiệp của các đơn vị:

 

+ Sàn giao dịch – Ngày hội việc làm “Phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn” với 2.500 người lao động do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên phối hợp với Công ty TNHH Hướng nghiệp Á Âu.

 

+ Thông tin thị trường lao động chủ đề “Triển vọng nghề Sales và Marketing trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng với 500 sinh viên.

 

- Trong 11 tháng đã thực hiện thông tin thị trường lao động cho 255.550 lượt người, đạt 102% kế hoạch năm 2018.

 

1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Tổng hợp, thống kê nhu cầu việc làm sinh viên của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh với 1.600 phiếu khảo sát.

 

- Trong 11 tháng đã thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 337.300 học sinh, đạt 102% kế hoạch năm 2018.

 

1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tổ chức hội thảo khoa học về “Hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” với 11 bài tham luận và 44 đại biểu tham dự.

 

- Báo cáo tham luận hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - vai trò của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động đối với hoạt động dự báo.

 

1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Tổng hợp, biên soạn và đưa 40 tin, bài viết lên trang thông tin điện tử của Trung tâm “dubaonhanluchcmc.gov.vn”.

 

- Trong 11 tháng có 3.825.883 lượt truy cập đạt 116% kế hoạch năm, nâng tổng số lượt truy cập website đạt trên 12 triệu lượt.

 

1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế viên chức tại Trung tâm. Rà soát công tác tuyển dụng viên chức năm 2018.

 

- Rà soát công tác thi đua khen thưởng năm 2018; tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến của viên chức Trung tâm;

 

- Hoàn thành văn bản gửi Sở về việc cung cấp hồ sơ pháp lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Trung tâm.

 

- Hỗ trợ Đoàn Thanh niên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và chương trình tuyên truyền gương “Cán bộ công chức, viên chức trẻ - giỏi - thân thiện” cấp Sở năm 2018 tại trụ sở Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM.

 

1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; Báo cáo tình hình thực hiện sửa chữa, mua sắm tài sản năm 2016, 2017.

 

- Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách quý 3 năm 2018, tài khoản tiền gửi tháng tháng 10 năm 2018 với Kho bạc Nhà nước Gò Vấp. Nhập chứng từ kế toán vào phần mềm IMAS phục vụ công tác báo cáo tài chính quý III/2018.

 

- Đối chiếu tình hình trích nộp bảo hiểm tháng 8, 9, 10 năm 2018 với cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2018 của Trung tâm.

 

2. Thực hiện công tác cải cách hành chính

 

Cập nhật thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật; vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản theo quy định.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

Cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm tích cực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao năm 2018.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12

 

1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động, kế hoạch 3.000 doanh nghiệp và 5.000 lao động tìm việc làm.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2018, dự báo nhu cầu nhân lực năm 2019.

 

- Báo cáo phân tích nhu cầu sử dụng lao động tại các doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2018.

 

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá kết quả số liệu thu thập thông tin cung – cầu của viên chức Trung tâm năm 2018.

 

2. Thông tin thị trường lao động

 

Cung cấp thông tin thị trường lao động tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động, dự kiến kế hoạch thông tin cho 5.000 lượt người.

 

3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Thực hiện các hoạt động hướng nghiệp theo kế hoạch năm học 2018 – 2019 với Báo Giáo dục Thành phố và Trung tâm hướng nghiệp (Hội giáo dục nghề nghiệp Thành phố) tại 30 trường THPT; dự kiến 10.000 học sinh.

 

- Tạo lập thông tin nhu cầu việc làm, nhu cầu học nghề của học sinh, sinh viên, người lao động tại các trường THPT, Cao đẳng, Đại học và các sàn giao dịch việc làm thông qua phiếu khảo sát, ghi chép thông tin.

 

- Phối hợp với hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm công cập nhật số liệu cung - cầu lao động theo định kỳ.

 

4. Nghiên cứu khoa học

 

- Báo cáo kết quả thực hiện nghiên cứu khoa học của viên chức năm 2018.

 

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 364 - 365 - 366/KH-TTDB về công tác tổ chức khảo sát “Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên và giải pháp nâng cao năng lực hoạt động Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động” và hội thảo “Hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

 

5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Cập nhật và lưu trữ hệ thống số liệu thị trường lao động năm 2018.

 

- Cập nhật thông tin và vận hành trang thông tin điện tử “www.dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động, dự kiến có trên 350.000 lượt truy cập.

 

- Rà soát nội dung đề xuất thực hiện dự án về công nghệ thông tin và giải pháp an ninh mạng.

 

6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện các công tác tổ chức hành chính theo quy định.

 

- Thực hiện báo cáo công tác kết quả hoạt động năm 2018 và xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2019.

 

- Đề xuất công tác thi đua khen thưởng năm 2018 đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ được giao.

 

7. Kế toán - Tài chính

 

Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu của năm 2018; xây dựng chỉ tiêu năm 2019. Tham mưu xây dựng Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

 

8. Công tác cải cách hành chính

 

Thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

1. Giải pháp:

 

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động, cụ thể như sau:

 

- Phối hợp với các trường, doanh nghiệp thực hiện khảo sát cung - cầu lao động.

 

- Tập trung nâng cao các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học về dự báo nhu cầu nhân lực, phân tích cung - cầu thị trường lao động.

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu.

 

2. Kiến nghị, đề xuất: Không có./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn Sở;
- Đoàn Thanh niên Sở;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Lao động -TL-BHXH;
- Phòng Việc làm – An toàn lao động;
- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào


 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015366949

TRUY CẬP HÔM NAY: 8093

ĐANG ONLINE: 22