THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2018 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


 SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 375/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

BÁO CÁO

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10

DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2018

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

       I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2018

       

      Tháng 10/2018, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 2.111 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 24.198 chỗ làm việc, 8.560 người có nhu cầu tìm việc. Tổng hợp, phân tích như sau:

 

        1. Nhu cầu nhân lực

       

       Nhu cầu nhân lực tháng 10/2018 tập trung ở các nhóm ngành sau: Nhân viên kinh doanh – Bán hàng (23,23%), Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (9,67%), Dịch vụ phục vụ (6,38%), Kế toán – Kiểm toán (6,31%), Kinh doanh tài sản – Bất động sản (4,93%), Điện – Điện lạnh – Điện công nghiệp (4,77%), Công nghệ thông tin (4,68%), Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng (4,35%).

 

Biểu 1: 08 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao trong tháng 10

 

        Nhu cầu nhân lực có trình độ Đại học trở lên chiếm 18,82% tập trung ở các nhóm ngành: Kế toán – Kiểm toán, Kinh doanh – Bán hàng, Công nghệ thông tin, Marketing – Quan hệ công chúng, Kiến trúc – Xây dựng… Nhu cầu trình độ Cao đẳng 15,77%, Trung cấp chiếm 30,7%, Sơ cấp nghề và CNKT lành nghề chiếm 6,45%, Lao động phổ thông chiếm 28,27%.

 

Biểu 2: Chỉ số nhu cầu tuyển dụng tháng 10 theo cơ cấu trình độ

 

        Về kinh nghiệm: Với 60,54% nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm làm việc, trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động có 01 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 46,68%; từ 02 đến 05 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 12,55% và trên 05 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 1,31% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát. Nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm làm việc chiếm 39,46% chủ yếu ở các ngành nghề như: Dịch vụ - Phục vụ, Kinh doanh – Bán hàng, Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Điện – Điện lạnh – Điện công nghiệp,…  

 

        Về mức lương: Mức lương từ 5 - 8 triệu chiếm 29,3%, từ 8 - 10 triệu chiếm 27,74%, từ 10 - 15 triệu chiếm 18,18%, trên 15 triệu chiếm 8,2%, từ 3 – 5 triệu chiếm 10,14% và mức lương dưới 3 triệu chiếm 6,44%.

 

Biểu 3: Chỉ số nhu cầu tuyển dụng tháng 10 theo mức lương

 

        2. Nhu cầu tìm việc làm

 

        Nhu cầu tìm việc tháng 10/2018 tập trung nhiều nhất ở các nhóm ngành như: Nhân viên kinh doanh - Bán hàng (12,97%), Kế toán - Kiểm toán (9,98%), Hành chính văn phòng (9,63%), Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu (7,9%), Nhân sự (5,23%), Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng (5,16%), Cơ khí – Tự động hóa (4,46%) và Quản lý kiểm định chất lượng (3,71%).

 

Biểu 4: 08 nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 10

 

        Về trình độ lao động: Nhu cầu tìm việc làm có trình độ Đại học trở lên chiếm 62,57%, Cao đẳng chiếm 17,99%, Trung cấp chiếm 6,19%, Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề chiếm 4,39% và lao động chưa qua đào tạo chiếm 8,86%.

 

Biểu 5: Nhu cầu tìm việc theo trình độ CMKT trong tháng 10

 

        Về kinh nghiệm làm việc: Nhu cầu tìm việc của người lao động có 01 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 30,3%, từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 32,06%, trên 5 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 22,78% và chưa có kinh nghiệm làm việc chiếm 14,86%.

 

        Về mức lương: Nhu cầu tìm việc với mức lương dưới 3 triệu chiếm 6,41%, từ 3 - 5 triệu chiếm 10,5%, từ 5 - 8 triệu chiếm 29,22%, từ 8 - 10 triệu chiếm 22,05%, từ 10 - 15 triệu chiếm 16,18%, trên 15 triệu chiếm 15,64%.

 

        II. NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 11 NĂM 2018

 

        Trong tháng 11 năm 2018 cần khoảng 27.000 chỗ làm việc, tập trung ở các nhóm ngành nghề: Nhân viên kinh doanh - Bán hàng (23,11%), Dịch vụ - Phục vụ (9,4%), Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu (6,44%), Kế toán - Kiểm toán (5,9%), Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng (4,87%), Công nghệ thông tin (4,87%) và Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (4,81%).

 

Biểu 6: Dự báo nhu cầu nhân lực tháng 11 năm 2018

 

        Nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo chiếm 72,17%, trong đó nhu cầu nhân lực có trình độ Đại học trở lên chiếm 13,41%, Cao đẳng chiếm 17,77%, Trung cấp chiếm 28,05%, Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề chiếm 12,94% và lao động phổ thông chiếm 27,83%.

 

Biểu 7: Chỉ số nhu cầu nhân lực theo trình độ tháng 11

           

 

Nhận định chung:

 

        Thị trường lao động tháng 11 sẽ sôi động hơn, các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường cuối năm, lễ, tết với nhu cầu tuyển dụng lao động tăng trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ tập trung ở các nhóm ngành như: Chế biến thực phẩm, kinh doanh – bán hàng, vận tải, marketing và thương mại điện tử, tài chính kế toán, hành chính văn phòng, dịch vụ thông tin tư vấn – chăm sóc khách hàng, dịch vụ du lịch – nhà hàng – khách sạn, dịch vụ phục vụ, lái xe, giao nhận, kỹ thuật điện, kỹ thuật xây dựng công trình và nhà ở, …

 

Nơi nhận:                
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở;
- Phòng Việc làm - An toàn Lao động;
- Phòng Giáo dục Nghề nghiệp;
- Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm Xã hội;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Văn hóa - Xã hội - UBND TP.HCM;
- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu./.

GIÁM ĐỐC


Trần Thị Anh Đào

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015378773

TRUY CẬP HÔM NAY: 1024

ĐANG ONLINE: 37