Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
08/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - kể chuyện đầu tuần: "Cô giáo Hứa Nữ Đức Hòa Giáo viên  Trường THPT An Phước Tỉnh Ninh Thuận, là nữ đảng viên trẻ dân tộc Chăm nêu cao tinh thần tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh." (Phương Thảo thực hiện)


- Tuyên truyền pháp luật: "Luật tố tụng hình sự năm 2015 (Phòng Hướng nghiệp và Tư vấn nhân lực thực hiện)


9g30:  Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.

13g30: Họp với Phòng Nghiên cứu và Phát triển về công tác Hội thảo.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc 14g00: Làm việc với Tổ quản trị.
THỨ BA
09/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Tham gia chương trình báo Giáo dục tư vấn hướng nghiệp tại tỉnh Đồng Nai
(cả ngày)
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 13g30: Họp với Phòng Nghiên cứu và Phát triển về công tác Hội thảo.
THỨ  TƯ
10/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Học lớp Bồi dưỡng chuyên viên chính
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Họp với phòng Thông tin thị trường lao động về công tác chuyên môn Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
11/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 13g30: Họp chi bộ tháng 10
Tổ chức lễ kết nạp đảng cho 02 quẩn chúng ưu tú.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Tham dự Ngày hội việc làm của Thanh niên Theo lịch Giám đốc
THỨ SÁU
12/10
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Học lớp Bồi dưỡng chuyên viên chính
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 14g00: Tham dự buổi trao Chứng chỉ đào tạo đấu thầu tại Hội trường Sở (Thanh Thảo cùng dự)

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013360387

TRUY CẬP HÔM NAY: 2237

ĐANG ONLINE: 18