BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 353/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 10 và

phương hướng công tác tháng 11 năm 2018

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn     

 

1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập thông tin 3.090 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 8.795 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 10 tháng đạt 98,61% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin 5.025 người có nhu cầu tìm việc làm, đến nay đạt 101,59% kế hoạch năm 2018.

 

- Khảo sát, thu thập thông tin nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2018 (đợt 2) với 2.200 doanh nghiệp.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 10, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 11 năm 2018.

 

- Cập nhật số liệu báo cáo “Năng suất lao động và các yếu tố tác động đến năng suất lao động trên địa bàn TP.HCM”.

 

- Báo cáo “Hệ thống đào tạo và nhu cầu chọn ngành, chọn nghề của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018”.

 •  

1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Tham gia và phối hợp thực hiện thông tin thị trường lao động trực tiếp tại ngày hội việc làm, ngày hội nghề nghiệp của các đơn vị:

 •  

+ Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức với trên 3000 sinh viên, chuyên đề “Hành trang tân sinh viên thời đại công nghiệp 4.0”, trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với 2.500 sinh viên.

 

+ Ngày hội việc làm “Cơ hội nghề nghiệp - Kết nối tương lai” tại Khu công nghiệp Hiệp Phước – huyện Nhà Bè với hơn 1.200 vị trí việc làm do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước tổ chức.

 

- Trong 10 tháng đã thực hiện thông tin thị trường lao động cho 252.550 lượt người, đạt 101,02% kế hoạch năm 2018.

 

1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Phối hợp với trường Trung cấp Bách Nghệ, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vinatex thực hiện tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên.

 

- Tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp năm học 2018 – 2019 do Báo giáo dục TP.HCM tổ chức tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi với trên 1000 học sinh lớp 12 tham dự.

 

- Trong 10 tháng đã thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 337.300 học sinh, đạt 102% kế hoạch năm 2018.

 •  

1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tổ chức toạ đàm khoa học về “Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên và giải pháp nâng cao năng lực hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM” với 47 đại biểu tham dự.

 

- Chuẩn bị hội thảo về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực tiến tới cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

 •  

1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng đề án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, giải pháp an ninh mạng trong năm 2019.

 

- Tổng hợp, biên soạn và đưa 25 tin, bài viết lên trang thông tin điện tử của Trung tâm “dubaonhanluchcmc.gov.vn”.

 

- Trong 10 tháng có 3.443.753 lượt truy cập đạt 104,36% kế hoạch năm, nâng tổng số lượt truy cập website đạt trên 12 triệu lượt.

 •  

1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Hoàn thành bổ sung, rà soát các quy chế, nội quy, quy định của Trung tâm.

 

- Rà soát công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ qua các năm.

 

- Ký hợp đồng khoán việc đối với bảo vệ mới tuyển dụng; thực hiện ký kết  hợp đồng lao động đối với người lao động hết thời hạn.

 •  

1.7. Kế toán – Tài chính

Hoàn tất đấu thầu mua sắm tài sản theo kinh phí được Sở phê duyệt; tổng hợp kinh phí tiết kiệm chi thu nhập tăng thêm năm 2018.

 

- Tổng hợp chứng từ đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí kho bạc Qúy III/2018, tài khoản tiền gửi T9/2018; tình hình trích nộp bảo hiểm

 

- T8/2018 với BHXH TP.HCM. Nhập chứng từ kế toán vào phần mềm IMAS quý III/2018.

 •  

2. Thực hiện công tác cải cách hành chính

 

Cập nhật thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật; vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản theo quy định.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

Viên chức, người lao động của Trung tâm tích cực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao năm 2018.

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11

 

1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động, kế hoạch 3000 doanh nghiệp và 5.000 lao động tìm việc làm.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 11, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 12 năm 2018.

 

- Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả khảo sát, thu thập thông tin nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2018 đợt 2 của Trung tâm.

 •  

2. Thông tin thị trường lao động

 

Cung cấp thông tin thị trường lao động tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động, dự kiến kế hoạch thông tin cho 10.000 lượt người.

 

3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Triển khai phối hợp với Báo Giáo dục Thành phố về tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp năm học 2018 – 2019. Dự kiến thực hiện tháng 10/2018 tư vấn hướng nghiệp tại 24 trường THPT tại thành phố và các tỉnh thành phía Nam.

 

- Tạo lập thông tin nhu cầu việc làm, nhu cầu học nghề của học sinh, sinh viên, người lao động tại các trường THPT, Cao đẳng, Đại học và các sàn giao dịch việc làm thông qua phiếu khảo sát, ghi chép thông tin.

 

- Phối hợp với hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm công cập nhật số liệu cung - cầu lao động theo định kỳ.

 •  

4. Nghiên cứu khoa học

 

Tổ chức hội thảo: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực tiến tới cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

 

5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Cập nhật và lưu trữ hệ thống số liệu thị trường lao động năm 2018.

 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh dự án đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin và giải pháp an toàn thông tin tại Trung tâm.

 

- Cập nhật thông tin và vận hành trang thông tin điện tử “www.dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động, dự kiến có trên 350.000 lượt truy cập.

 •  

6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện các thủ tục đối với 01 viên chức đến tuổi nghỉ hưu.

 

- Xét tuyển viên chức, công tác đánh giá cán bộ, viên chức, kê khai tài sản, thu nhập, bổ sung lý lịch cán bộ viên chức, thi đua khen thưởng năm 2018 theo quy định.

 

7. Kế toán - Tài chính

 

- Xây dựng kế hoạch và kiểm kê tài sản cố định năm 2018.

 

- Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu của năm 2018; xây dựng chỉ tiêu năm 2019. Tham mưu xây dựng Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

 •  

8. Công tác cải cách hành chính

 

Thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

1. Giải pháp:

 

- Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động tiếp tục quan tâm nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nội dung nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động, cụ thể như sau:

 

- Phối hợp với các trường, doanh nghiệp thực hiện khảo sát cung – cầu lao động, nâng cao chất lượng nguồn cơ sở dữ liệu.

 

- Tập trung nâng cao các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học về dự báo nhu cầu nhân lực, phân tích cung - cầu thị trường lao động.

 

- Ứng dụng CNTT trong công tác, nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường khai thác hiệu