Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
24/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Chào cờ - kể chuyện đầu tuần: "Anh Huỳnh Thanh Phong - Trung úy công an có duyên với công tác đoàn" (Thanh Trúc thực hiện) 
 
- Tổ chức hoạt động mừng trung thu cho các cháu con CBVC đoàn viên công đoàn; vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương –Vì tuyến đầu Tổ quốc.
 
9g30:  Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.

13g30: Họp kiểm tra các công tác chuẩn bị hội thảo theo KH 366 (Chị Trúc - PGĐ kiểm tra và chỉ đạo; phòng Nghiên cứu và Phát triển chuẩn bị nội dung báo cáo)


15g00: Họp bình xét thi đua tháng 9
 

Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
7g00-9g00: Tư vấn khai mạc chương trình hướng nghiệp 2018-2019 của Báo Giáo dục tại trường THPT Mạc Đỉnh Chi (quận 6). Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Dự ngày hội việc làm của Trung  tâm dịch vụ việc làm Thanh niên tại Sân vận động quân khu 7.

13g30: Theo lịch Giám đốc


15g00: Làm việc với Tổ quản trị.

THỨ BA
25/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Triển khai Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 của Bộ chính trị 
 
Quy định số 05-QĐi/TW
 
Thông báo kết luận của BTVĐU về việc công nhận kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.
 
- Khen thưởng tập thể và cá nhân.
 
(Toàn thể Viên chức cùng dự )
14g00: Cấp ủy làm việc với BCH 02 Đoàn thể về công tác quý 4.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
26/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Học lớp Bồi dưỡng chuyên viên chính
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 14g00: Làm việc với phòng Thông tin thị trường lao động.
THỨ NĂM
27/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

8g00: Họp về công tác tài chính tại phòng họp A Sở (Hoàng Thảo cùng dự)

14g00: Họp phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 14g00: Làm việc với phòng Nghiên cứu và Phát triển về công tác chuẩn bị hội thảo theo KH 366.
THỨ SÁU
28/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Học lớp Bồi dưỡng chuyên viên chính
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Đi Côn Đảo
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm

 

 Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013360300

TRUY CẬP HÔM NAY: 2139

ĐANG ONLINE: 24