Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
17/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - kể chuyện đầu tuần: Ông Nguyễn Văn Dũng - Cựu chiến binh "tàn nhưng không phế" (Thủy thực hiện)


- Tuyên truyền pháp luật: QĐ số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 (Công đoàn thực hiện)

 

-Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ năm 2018 (Chi đoàn thực hiện)


9g00:  Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.

14g00: Dự họp về một số nội dung liên quan đến công tác tài chính tại Hội trường Sở. (Hoàng Thảo cùng dự)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ BA
18/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
19/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Tọa đàm "Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên và Giải pháp nâng cao năng lực hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động". (Các Viên chức được phân công thực hiện) Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
20/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
21/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Tiếp Giám đốc Sở về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 (Các Trưởng phòng và một số Viên chức được phân công theo chỉ đạo của Giám đốc) Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013360375

TRUY CẬP HÔM NAY: 2225

ĐANG ONLINE: 25