Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
10/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - kể chuyện đầu tuần: (Nam thực hiện)


- Tuyên truyền pháp luật: Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em (phòng Phân tích dự báo thực hiện)


9g00:  Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.

13g30: Họp với phòng Nghiên cứu và Phát triển về công tác chuyên môn của phòng
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
THỨ BA
11/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
9g00: Họp phòng Tổ chức - Hành chính Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
7g30: Báo cáo thị trường lao động lớp đào tạo lãnh đạo các trường cao đẳng - trung cấp của Học viện Cán bộ tại Quận 9 (phòng TTTTLĐ cử viên chức cùng dự)
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Làm việc với Phòng Thông tin thị trường lao động 15g00: Họp với Viện Nghiên cứu phát triển tại Phòng họp A
THỨ  TƯ
12/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
13/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

8g00: Họp Chi bộ (toàn thể Đảng viên)


10g00: Họp BCH 02 đoàn thể về các nội dung đã được Giám đốc nhắc nhở (Châu, Huy chuẩn bị nội dung báo cáo)

14g00: Tiếp Giám đốc công ty về xây dựng phần mềm Dự báo nhân lực (Trân - Linh - Hiền - Nam)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc

14g00: Theo lịch Giám đốc


15g30: Làm việc với Phòng Nghiên cứu phát triển

THỨ SÁU
14/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự Vòng chung kết Hội thi "Người cán bộ Đoàn, đoàn viên làm công tác xã hội" năm 2018 Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp tại trường Cao đẳng Nghề TPHCM

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013455443

TRUY CẬP HÔM NAY: 2259

ĐANG ONLINE: 28