BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2018


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 310/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác 09 tháng đầu năm 2018 và

phương hướng nhiệm vụ quý iv năm 2018

 

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

 

Với chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể cùng sự nỗ lực phấn đấu, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018.

 

1. Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo lĩnh vực được phân công

 

1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

     

1.1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

1.1.1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động tại 29.455 doanh nghiệp đạt 89,26% kế hoạch năm 2018, khảo sát nhu cầu việc làm của 106.723 người lao động đạt 97,02% kế hoạch năm 2018.

 

1.1.1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

Báo cáo phân tích thông tin thị trường lao động tháng, quý, 06 tháng đầu năm và 9 tháng năm 2018 và dự báo nhu cầu nhân lực quý IV năm 2018. Số báo cáo đã thực hiện là 18 báo cáo đạt 105,88% kế hoạch năm 2018. Cụ thể các báo cáo sau:

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2017; dự báo nhu cầu nhân lực dài hạn giai đoạn 2018 - 2025 và đến năm 2030.

 

- Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 5880/QĐ-UBND về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020.

 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 3907/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 về công tác dự báo, định hướng thông tin thị trường lao động.

 

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu dự báo và thông tin thị trường lao động – việc làm năm 2017.

 

- Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2021 về hoạt động thông tin thị trường lao động – dự báo nhu cầu nhân lực.

 

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tăng năng suất lao động của Thành phố về lĩnh vực phát triển công tác dự báo nhu cầu nhân lực định hướng thông tin thị trường lao động.

 

- Báo cáo tình hình các trường khai thác thông tin thị trường lao động và dự báo nhân lực của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Báo cáo thực trạng nhu cầu nhân lực 04 ngành công nghiệp trọng yếu và 09 ngành kinh tế dịch vụ tại TPHCM giai đoạn 2018 – 2025 đến năm 2030. Kiến nghị giải pháp.

 

- Báo cáo “Thực trạng và nhu cầu giải quyết việc làm cho thanh niên thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến 2030”.

 

1.1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và hoạt động ngày hội việc làm. Trong 9 tháng đầu năm 2018 đã thực hiện thông tin thị trường lao động cho 240.550 người đạt 96,22% kế hoạch năm 2018, trong đó 50% lao động nữ và trên 70% trong độ tuổi thanh niên.

 

- Hoàn thành khảo sát đợt 1 năm 2018 về nhu cầu tuyển dụng nhân lực của 2.500 doanh nghiệp và báo cáo phân tích kết quả khảo sát.

 

- Hoàn thành “Khảo sát thực trạng và nhu cầu giải quyết việc làm cho thanh niên thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến 2030”. Thực hiện tổng hợp số liệu và báo cáo phân tích kết quả khảo sát.

 

- Hoàn thành “Khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường lao động đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030”. Thực hiện tổng hợp số liệu và báo cáo phân tích kết quả khảo sát.

 

1.1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Trong 9 tháng đầu năm 2018, Trung tâm phối hợp với Báo Giáo dục TP.HCM, Báo VTM, Trung tâm Hướng nghiệp (thuộc Hội Giáo dục Nghề nghiệp thành phố) thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp tại 115 trường THPT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, 135 trường  tỉnh phía nam và một số trường đại học, cao đẳng như: Đại học Hoa Sen, Đại học FPT, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Công nghệ - HUTECH, Đại học Kinh tế tài chính - UEF, Cao đẳng kinh tế TPHCM, Cao đẳng Viễn Đông, Cao Đẳng Bách Việt, Hệ thống đào tạo FPT-ARENA,v.v… thực hiện chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho 337.300 học sinh, sinh viên  đạt 102,21% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, trong đó 50% lao động nữ và trên 90% trong độ tuổi thanh niên.

 

- Thực hiện khảo sát 46.561 học sinh – sinh viên, trong đó 36.043 phiếu khảo sát nhu cầu học nghề của học sinh các tỉnh thành phía Nam và 10.518 phiếu khảo sát nhu cầu việc làm sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

 

- Tham dự  21 sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Hội Liên hiệp Phụ Nữ … thu hút 86.500 học sinh, sinh viên, người lao động tham gia.

 

1.1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Báo cáo tham luận tại nhiều hội thảo khoa học cấp Trung ương và thành phố với các chuyên đề:

 

+ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập thuộc Chương trình Quốc gia – Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức.

 

+ Nghiên cứu chủ trương chính sách của Việt Nam chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do trường Đại học Mở Thành phố phối hợp với Ban kinh tế Trung ương tổ chức.

 

+ Nghiên cứu cơ sở lý luận, phương pháp luận và thực tiễn trong việc nghiên cứu quốc tế về giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp do Đại học kinh tế TPHCM tổ chức.

 

+ Giáo dục trong thời đại công nghiệp 4.0 “Nhận định - Cơ hội - Thách thức - Nắm bắt” do Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức.

 

+ Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nghề công tác xã hội và Tọa đàm về chiều thiếu hụt trình độ nghề của hộ nghèo và cận nghèo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.

 

+ Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác dạy nghề đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của Thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.

 

- Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở tham mưu xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố “ Đóng góp của lao động qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế tại TP.HCM giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến 2025 - 2030. Phân tích và kiến nghị giải pháp”.

 

- Nghiên cứu đóng góp dự án “Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp TP.HCM đến năm 2025” về nội dung cân đối nhu cầu nhân lực, nhu cầu đào tạo và quy hoạch hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

 

- Hội thảo đề án “Nâng cao năng lực lao động xã hội trên địa bàn TP.HCM” do Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức.

 

- Hội thảo “Quốc tế hóa giáo dục trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp” do Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức.

 

- Nghiên cứu 03 đề tài cấp Thành phố về thị trường lao động:

 

+ Xây dựng hệ thống thông tin 05 loại thị trường  đề án của Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

+ Giải pháp phát triển ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

 

+ Nghiên cứu xây dựng hệ thống loại hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại TPHCM. Thực trạng và giải pháp.

 

- Tổ chức 05 hội thảo chuyên đề cấp Trung tâm về dự báo nhu cầu nhân lực theo ngành nghề hội nhập và công nghiệp 4.0.

 

2.1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Cập nhật số liệu thống kê lao động - việc làm năm 2017.

 

- Hoàn thành phương án nâng cấp giao diện trang thông tin điện tử của Trung tâm, rà soát bổ sung các tính năng nhằm nâng cao tính bảo mật.

 

- Biên soạn và đăng tải bài viết về thông tin thị trường lao động, hoạt động giáo dục nghề nghiệp, lao động - việc làm trên trang thông tin điện tử của Trung tâm với tổng số 400 bài.

 

- Thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử là 3.043.216 lượt truy cập đạt 92,22% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

 

2.1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018.

 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo biên chế quỹ lương và định biên nhân sự được giao, báo cáo tuyên truyền phổ biến pháp luật, báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, báo cáo phòng cháy chữa cháy định kỳ theo quy định.

 

- Hoàn thành Đề án vị trí việc làm; thực hiện các hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; thống kê chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Trung tâm.

 

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc Sở ban hành. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản, quyết định, quy định theo Quy chế tổ chức và hoạt động mới của Trung tâm; Rà soát, cử viên chức, người lao động tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kiến thức quản lý nhà nước.

 

- Chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn đối với 02 trường hợp; nâng lương trước hạn năm 2017 đối với 05 viên chức và nâng lương niên hạn đối với 09 viên chức; Giải quyết thôi việc đối với 1 người lao động và làm thủ tục thôi việc cho 01 viên chức tại Trung tâm trình Sở; ký kết hợp đồng khoán việc với người lao động;

 

- Tổ chức họp thảo luận, đóng góp ý kiến nội dung, quy định về bình xét thi đua năm 2018; thực hiện bình xét thi đua định kỳ hàng tháng.

 

- Hoàn thành các kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ Sở phân bổ năm 2018; kế hoạch tuyển dụng nhân sự  và xét tuyển viên chức năm 2018;

 

- Thực hiện thi hành pháp luật và kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác cải cách hành chính năm 2018; tổ chức công tác đào tạo năm 2018;

 

- Triển khai “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” lần thứ 2 năm 2018; Tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2018; Công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018; tổng kết phong trào thi đua yêu nước.

 

- Xây dựng chương trình hợp tác liên kết với 03 đơn vị: Trường Cao đẳng An ninh mạng ISPACE, Trường Cao đẳng Viễn Đông, Trung tâm GTVL và hỗ trợ doanh nghiệp Khu chế xuất - Khu công nghiệp.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ, sinh hoạt đầu tuần; Kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật; Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày lễ trong năm.

 

- Đảm bảo thực hiện kiểm tra, theo dõi hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở.

 

2.1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Báo cáo tình hình thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

 

- Hoàn tất báo cáo quyết toán năm 2017; Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2017 với cơ quan thuế.

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức 9 tháng đầu năm 2018.

 

- Hoàn tất xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2018 - 2020; Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo NĐ47/2017.

 

- Báo cáo tình hình phân phối kết quả hoạt động tài chính năm 2017 theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo NĐ 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2016 của Chính phủ năm 2017.

 

- Hoàn tất trình Sở thẩm định, phê duyệt kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản của Trung tâm năm 2018; xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đấu thầu mua sắm tài sản năm 2018; báo cáo về việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố; thực hiện thủ tục đăng ký cấp chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ phục vụ công tác giao dịch dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước Gò Vấp; gửi P. KH-TC Sở.

 

- Rà soát, báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập dự toán kinh phí thực hiện.

 

- Thực hiện chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra trong 09 tháng đầu năm 2018 đạt kết quả như sau:

 

 + Về công tác quản lý tài chính theo quy định đạt: 100%

 

 + Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản công đạt: 6%

 

- Bàn giao thẻ BHYT năm 2018 cho viên chức; Báo tăng mức đóng bảo hiểm đối với 11 viên chức; Báo giảm và bàn giao sổ bảo hiểm đã chốt của cơ quan bảo hiểm đối với các trường hợp nghỉ việc (06 viên chức). Lập HS PGN 320 về kiểm tra rà soát, điều chỉnh thông tin của người lao động trên cơ sở dữ liệu để in tờ bìa sổ và tờ rời (03 viên chức). Báo giảm thai sản (01 viên chức). Báo giảm 03 trường hơp 01 nghỉ thai sản, Lập thủ tục giải quyết chế độ ốm đau 01 trường hợp.

 

2.2. Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị:

 

- Tuyên truyền đến viên chức, người lao động các nội dung thực hiện trong Kế hoạch số 925/KH-SLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018.

 

- Đảm bảo phân công thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên trang thông tin điện tử của Sở để triển khai tại đơn vị và đảm bảo việc sử dụng thư điện tử Thành phố, Sở.

 

- Thực hiện rà soát các nội quy, quy chế làm việc Trung tâm. Thường xuyên nâng cao và thực hiện nội quy, kỷ luật cơ quan, thời giờ làm việc.

 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

 

Trong 9 tháng đầu năm 2018 không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Phân công viên chức và lãnh đạo trực tiếp công dân theo quy định. Định kỳ trong sinh hoạt cơ quan đảm bảo việc công khai về tài chính, công tác bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, khen thưởng.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

Viên chức, người lao động của Trung tâm luôn tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, bám sát theo chương trình kế hoạch năm 2018 đã được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt.    

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2018

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2018

 

Mục tiêu chung phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Sở giao từ 5% đến 10%, cụ thể như sau:

 

1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

1.1. Cập nhật cung – cầu thị trường lao động

 

Thu thập định kỳ thông tin cung, cầu lao động vào phần mềm cung - cầu lao động của Trung tâm. Kế hoạch thực hiện thu thập thông tin của 10.000 doanh nghiệp và 30.000 lao động.

 

1.2. Phân tích thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Dự báo nhu cầu nhân lực tháng, quý và báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2018, dự báo nhu cầu nhân lực Thành phố năm 2019.

 

- Cập nhật báo cáo dự báo thị trường lao động giai đoạn 2017 – 2020 đến 2030.

 

- Hoàn thành báo cáo hệ thống đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

 

- Thực hiện báo cáo quản lý nhà nước về công tác tác dự báo nhu cầu nhân lực, thông tin thị trường lao động, hướng nghiệp và tư vấn kỹ năng việc làm cho thanh niên năm 2018.

 

- Thực hiện báo cáo “Báo cáo nghiên cứu, khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường lao động đến năm 2030”.

 

- Hoàn thành báo cáo “Dự báo nhu cầu nhân lực thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập và tiến tới cách mạng công nghiệp 4.0”.    

 

- Rà soát dữ liệu, cập nhật báo cáo “Đánh giá thị trường lao động thành phố, dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

 

- Rà soát, cập nhật dữ liệu báo cáo dự báo nhu cầu dịch chuyển lao động thuộc 08 ngành trong cộng đồng kinh tế Asean.

 

2. Thông tin thị trường lao động

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường , sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho 30.000 lượt người.

 

- Triển khai khảo sát, thu thập thông tin nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đợt 2 năm 2018.

 

3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Tổng hợp báo cáo phân tích nhu cầu học nghề, nhu cầu việc làm tại TP.HCM năm 2018.

 

- Phối hợp với Báo Giáo dục thành phố thực hiện chương trình tư vấn hướng nghiệp tại các trường THPT năm 2018 – 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đồng thời, phối hợp với các Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên, Báo Người Lao động, Thành đoàn, các trường  Đại học – Cao đẳng – Trung cấp thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên, người lao động. Kết hợp với việc khảo sát thông tin nhu cầu học nghề và nhu cầu học sinh.

 

- Phối hợp với Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình khảo sát phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học về  “ Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ và phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam”.

 

4. Nghiên cứu khoa học

 

- Toạ đàm: “Thực trạng giáo dục nghề nghiệp nhu cầu giải quyết việc làm cho thanh niên thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến 2030”; “Yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường lao động đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

 

- Hội thảo: “Dự báo nhu cầu nhân lực thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập và tiến tới cách mạng công nghiệp 4.0”.

 

- Tổng hợp, lưu trữ, quản lý, khai thác số liệu các đề tài nghiên cứu khoa học của Trung tâm và các đề tài nghiên cứu Trung tâm thu thập được.

 

- Thống kê, tổng hợp kết quả thu thập thông tin cung - cầu của cá nhân viên chức Trung tâm năm 2018.

 

5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Cập nhật số liệu thống kê Lao động – Việc làm năm 2017.

 

- Tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của phần mềm quản lý Cung - Cầu nhân lực mới của Trung tâm.

 

- Quản lý, vận hành hệ thống mạng  Lan của Trung tâm.

 

- Thực hiện công tác bảo mật, quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

- Cập nhật và lưu trữ hệ thống số liệu thị trường lao động năm 2018.

 

- Cập nhật và vận hành website “www.dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ nhu cầu thông tin thị trường lao động. Dự kiến trong những tháng cuối năm 2018 đạt 800.000 lượt truy cập.

 

6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện các công tác hành chính, tuyển dụng nhân sự theo biên chế được giao năm 2018, nâng lương niên hạn, ký kết hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

 

- Thực hiện báo cáo công tác kết quả hoạt động năm 2018 và xây dựng, chương trình, kế hoạch năm 2019.

 

- Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định đối với các nội dung như: báo cáo biên chế quỹ lương và định biên nhân sự, báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, quy chế dân chủ cơ sở, bình đẳng giới, phong trào thi đua yêu nước, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, phòng cháy chữa cháy và các báo cáo chuyên đề khác định kỳ theo quy định.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền pháp luật và các buổi sinh hoạt chuyên đề. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn trong quý IV năm 2018.

 

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh, phòng chống cháy nổ tại Trung tâm.

 

- Đảm bảo thực hiện kiểm tra, theo dõi hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở.

 

7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác thu chi tài chính, lập thủ tục thanh toán các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động tại Trung tâm. Thực hiện chế độ tiền lương, phúc lợi, giải quyết chế độ ốm đau cho Viên chức đầy đủ, kịp thời. Thực hiện công khai tài chính, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Thực hiện công khai tài chính năm 2018 theo quy định.

 

- Báo cáo tình hình hình sử dụng kinh phí ngân sách, tiền gửi tại kho bạc quý IV năm 2018. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi tiết kiệm hàng quý, tham mưu thực hiện chi thu nhập tăng thu nhập cho viên chức hàng quý theo quy định.

 

- Lập báo cáo tài chính hàng quý và năm 2018. Đánh giá về việc đăng ký chỉ tiêu của năm 2018. Tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

 

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 2018 và xây dựng dự toán ngân sách 2019; Xây dựng kế hoạch phân phối thu nhập tăng thêm năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện.

 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm kê tài sản năm 2018, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước.

 

8. Công tác cải cách hành chính

 

- Thực hiện nghiên cứu những phương pháp ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong dự báo nguồn nhân lực giai đoạn 2017 – 2020.

 

- Nghiên cứu cải tiến quy trình hướng nghiệp, quy trình lưu trữ cơ sở dữ liệu, quy trình nghiên cứu khoa học, quy trình quản trị nhân sự - hành chính theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

1. Giải pháp thực hiện

 

- Nâng cao chất lượng khảo sát cung – cầu lao động thường xuyên phối hợp với các trường đại học, cao đẳng nâng cao chất lượng nguồn cơ sở dữ liệu.

 

- Tập trung nâng cao các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học về dự báo nhu cầu nhân lực, phân tích cung - cầu thị trường lao động.

 

- Ứng dụng CNTT trong công tác, nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Ổn định bộ máy tổ chức nhân sự, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn phù hợp yêu cầu phát triển. 

 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực chăm lo đời sống tinh thần, vật chất CBVC trung tâm

 

2. Kiến nghị, đề xuất: không có./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc phụ trách khối;    
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn Sở;
- Đoàn Thanh niên Sở;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Lao động -TL-BHXH;
- Phòng Việc làm – An toàn lao động;
- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính;  
- Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;    
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015367028

TRUY CẬP HÔM NAY: 8176

ĐANG ONLINE: 22