Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
03/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2018
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2018
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2018
THỨ BA
04/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
9g00: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn. Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Tư vấn thông tin thị trường lao động cho tân sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (phòng TTTTLĐ cử viên chức cùng tham gia)
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
05/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Tổng kiểm tra các công tác chuẩn bị hội thảo của Trung tâm (phòng Nghiên cứu và Phát triển chuẩn bị nội dung) (toàn thể Viên chức dự) Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
06/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Họp BCH 02 đoàn thể 14g00: Dự họp triển khai Chương trình Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch rà soát, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho thanh niên giai đoạn 2018-2020 tại Phòng họp A.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
7g30: Tư vấn thông tin thị trường lao động cho tân sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (phòng TTTTLĐ cử viên chức cùng tham gia) Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Theo lịch Giám đốc
THỨ SÁU
07/9
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp tại trường Cao đẳng Nghề TPHCM
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
7g30: Tư vấn thông tin thị trường lao động cho tân sinh viên trường Trung cấp Bách Nghệ TPHCM (phòng TTTTLĐ cử viên chức cùng tham gia) Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp tại trường Cao đẳng Nghề TPHCM

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013360386

TRUY CẬP HÔM NAY: 2236

ĐANG ONLINE: 18