THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2018 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


 SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 306/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2018

 

BÁO CÁO

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8

DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2018

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

       I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2018

 

        Tháng 8 năm 2018, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 2.869 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 21.324 chỗ làm việc, 8.926 người có nhu cầu tìm việc. Tổng hợp, phân tích như sau:

 

        1. Nhu cầu nhân lực

 

        Nhu cầu nhân lực trong tháng 8 tăng 9,41% so với tháng 7, tập trung các nhóm ngành nghề: Kinh doanh - Bán hàng (22,13%), Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng (9,23%), Dịch vụ phục vụ (giúp việc nhà, bảo vệ…) (7,80%), Kinh doanh tài sản - Bất động sản (7,61%), Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (5,54%), Dệt may – Giày da (4,66%), Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu (4,49%), Kế toán – Kiểm toán (4,09%).

 

Biểu 1: 09 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao trong tháng 8

 

        Nhu cầu nhân lực có trình độ Đại học trở lên chiếm 18,5% tập trung ở các nhóm ngành: Kế toán - Kiểm toán, Kinh doanh tài sản - Bất động sản, Cơ khí - tự động hóa,… Yêu cầu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm làm việc. Trình độ Cao đẳng 18,9%, Trung cấp 34,48% tập trung những ngành nghề: Nhân viên kinh doanh - Bán hàng, Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng, Sơ cấp nghề và CNKT lành nghề chiếm 8,22% tập trung ở nhóm ngành Dệt may - Giày da, Dịch vụ - Phục vụ…, Lao động phổ thông chiếm 19,91%.

 

Biểu 2: Nhu cầu nhân lực theo cơ cấu trình độ trong tháng 8

 

        Về kinh nghiệm: Với 56,75% nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm làm việc, trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động có 01 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 50,57%; từ 02 đến 05 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 5,55% và trên 05 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 0,63% tổng nhu cầu tuyển dụng được khảo sát. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Kế toán - Kiểm toán, Vận tải – Kho bãi – Xuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin, Quản lý điều hành, Nhân sự, Dịch vụ du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, Cơ khí - tự động hóa,… Nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu kinh nghiệm làm việc chiếm 43,25% chủ yếu ở các ngành nghề như: Dịch vụ - Phục vụ, Kinh doanh – Bán hàng, Dịch vụ thông tin tư vấn – Chăm sóc khách hàng, Kinh doanh tài sản – Bất động sản, Điện – Điện lạnh – Điện công nghiệp,…  

 

Biểu 3: Nhu cầu nhân lực theo kinh nghiệm trong tháng 8

  

        Về mức lương: Nhu cầu tuyển dụng lao động với mức lương dưới 3 triệu chiếm 0,02%, từ 3 đến 5 triệu chiếm 5,11%, từ 5 đến 8 triệu chiếm 36,43%, từ 8 đến 10 triệu chiếm 31,48%, từ 10 đến 15 triệu chiếm 16,45%, trên 15 triệu chiếm 10,51%.

 

Biểu 4: Nhu cầu nhân lực theo mức lương trong tháng 8

 

        2. Nhu cầu tìm việc làm

 

        Trong tháng 8, nhu cầu tìm việc nhiều nhất ở các nhóm ngành như: Kế toán - Kiểm toán (12,83%), Hành chính văn phòng (12,10%), Nhân viên kinh doanh - Bán hàng (10,19%), Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu (5,93%), Nhân sự (5,52%), Quản lý điều hành (4,79%), Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng (4,92%) và Cơ khí – Tự động hóa (4,02%).

 

Biểu 5: 08 nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao trong tháng 8

 

        Về trình độ lao động: Nhu cầu tìm việc làm có trình độ Đại học trở lên chiếm 66,39%, Cao đẳng chiếm 17,9%, Trung cấp chiếm 5,72%, Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề chiếm 3,66% và lao động chưa qua đào tạo chiếm 6,33%.

 

Biểu 6: Nhu cầu tìm việc theo trình độ CMKT trong tháng 8

 

        Về kinh nghiệm làm việc: Nhu cầu tìm việc của người lao động có 01 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 24,77%, từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 34,55%, trên 5 năm kinh nghiệm làm việc chiếm 29,15% và chưa có kinh nghiệm làm việc chiếm 11,53%.

 

Biểu 7: Nhu cầu tìm việc theo kinh nghiệm làm việc trong tháng 8

 

        Về mức lương: Nhu cầu tìm việc với mức lương dưới 3 triệu chiếm 1,92%, từ 3 - 5 triệu chiếm 6,73%, từ 5 - 8 triệu chiếm 32,91%, từ 8 - 10 triệu chiếm 24,14%, từ 10 - 15 triệu chiếm 16,88, trên 15 triệu chiếm 17,41%.

 

        II. NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 9 NĂM 2018

 

        Thành phố tháng 9 năm 2018 cần khoảng 27.000 chỗ làm việc, tập trung ở các nhóm ngành nghề: Nhân viên kinh doanh - Bán hàng (19,20%), Dịch vụ - Phục vụ (13,13%), Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu (7,75%), Dệt may - Giày da (7,32%), Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng (5,2%), Công nghệ thông tin (5,18%), Kinh doanh tài sản - Bất động sản (5,17%), Ngành nghề khác (4,53%), Kế toán - Kiểm toán (4,48%), Cơ khí - Tự động hóa (3,11%), Hành chính văn phòng (2,11%).

 

Biểu 8: Chỉ số nhu cầu nhân lực trong tháng 9

 

        Nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo chiếm 69,10%, trong đó nhu cầu nhân lực có trình độ Đại học trở lên chiếm 10,3%, Cao đẳng chiếm 16,34%, Trung cấp chiếm 23,47%, Sơ cấp nghề - CNKT lành nghề chiếm 18,98% và lao động phổ thông chiếm 30,9%.

 

Biểu 9: Chỉ số nhu cầu theo trình độ tháng 9

 

Nơi nhận:                
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở;
- Phòng Việc làm - An toàn Lao động;
- Phòng Giáo dục Nghề nghiệp;
- Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm Xã hội;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Văn hóa - Xã hội - UBND TP.HCM;
- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu./.

GIÁM ĐỐC


Trần Thị Anh Đào

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015379306

TRUY CẬP HÔM NAY: 1559

ĐANG ONLINE: 29