Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
27/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - sinh hoạt đầu tuần (toàn thể viên chức cùng dự)


8g30: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.


10g00: Họp bình xét thi đua tháng 8

Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao năm 2018
THỨ BA
28/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp tại trường Cao đẳng Nghề TPHCM 14g00: Dự họp về tình hình dư luận xã hội, an ninh trật tự tại Hội trường Sở
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao năm 2018
THỨ  TƯ
29/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

8g00: Họp BCH 02 đoàn thể


9g30: Họp với phòng Nghiên cứu và Phát triển về tổng kiểm tra các công tác chuẩn bị hội thảo của Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
7g30: Dự hội thảo khoa học Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (Thúy cùng dự) Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao năm 2018
THỨ NĂM
30/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Họp giao ban toàn thể viên chức Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
31/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp tại trường Cao đẳng Nghề TPHCM
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
9g00: Dự buổi giao ban Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018 tại Cơ sở cai nghiện ma túy - Bảo trợ xã hội Phú Văn.

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013455515

TRUY CẬP HÔM NAY: 2336

ĐANG ONLINE: 17