Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
20/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - sinh hoạt đầu tuần


8g30: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.

Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc 15g00: Làm việc với phòng Thông tin Thị trường lao động; phòng Nghiên cứu và Phát triển.
THỨ BA
21/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp tại trường Cao đẳng Nghề TPHCM 14g00: Họp với Đ/c Nguyễn Văn Lâm về báo cáo triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm  tại Phòng họp A.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao năm 2018 Theo lịch Giám đốc
THỨ  TƯ
22/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp tại trường Cao đẳng Nghề TPHCM
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao năm 2018
THỨ NĂM
23//8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao năm 2018
THỨ SÁU
24/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tại số 86 Lê Thánh Tôn, Quận 1. Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g00: Dự hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tại số 86 Lê Thánh Tôn, Quận 1. Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Dự hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tại số 86 Lê Thánh Tôn, Quận 1. 13g30: Học lớp đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao năm 2018

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013455490

TRUY CẬP HÔM NAY: 2310

ĐANG ONLINE: 16