THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7 DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8 NĂM 2018 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


 SỞ LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU

NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Số: 256/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2018

 

BÁO CÁO

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7

DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8 NĂM 2018

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 7 NĂM 2018

 

Trong tháng 7 năm 2018, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát 2.464 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 14.920 chỗ làm việc, 7.026 người có nhu cầu tìm việc. Tổng hợp, phân tích như sau:

 

   1. Nhu cầu nhân lực

 

   Nhu cầu nhân lực trong tháng 7 năm 2018 tăng 5,06% so với tháng 6, tập trung ở các nhóm ngành:

 

   Kinh doanh - Bán hàng (20,14%): Nhóm ngành có số lượng tuyển dụng cao nhất, ở những vị trí như: Nhân viên bán hàng, bán hàng siêu thị, nhân viên kinh doanh, trưởng nhóm bán hàng, giám sát bán hàng, Sales Admin..;

 

   Dịch vụ - Phục vụ (11,68%):  Các vị trí: Nhân viên tạp vụ, vệ sinh công nghiệp, phụ bếp ăn, nhân viên vệ sinh khu căn hộ, nhân viên bảo vệ, nhân viên soát vé;

 

   Dệt may - Giày da (11,55%): Tuyển dụng đa số là công nhân may, nhân viên may mẫu, công nhân cắt vải, công nhân vận hành máy may, thiết kế mẫu, rập, nhân viên kcs..;

 

   Kinh doanh tài sản - Bất động sản (6,99%): Các vị trí là nhân viên kinh doanh bất động sản, nhân viên môi giới bất động sản, nhân viên tư vấn bất động sản;

 

   Kế toán - Kiểm toán (5,90%): Các vị trí như: Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế, nhân viên kiểm toán nội bộ, kế toán kho;

 

   Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu (5,49%):Các vị trí tài xế xe tải các loại, nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu, nhân viên kho bãi, quản lý kho hàng, quản lý điều hành xe, nhân viên thanh toán chứng từ xuất nhập khẩu…..;

 

   Cơ khí – Tự động hóa (5,43%): Kỹ sư cơ khí, kỹ sư điều khiển và tự động hóa, kỹ sư cơ điện, nhân viên vận hành máy…;

 

   Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng (4,74%): Nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên trực tổng đài, chuyên viên tư vấn khách hàng, nhân viên chăm sóc quầy hàng;

 

Biểu 1: Nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong tháng 7 năm 2018

 

   Nhu cầu tuyển dụng lao động trong tháng 7 có cơ cấu trình độ như sau:

 

   Trình độ Đại học trở lên chiếm 19,97% tập trung vào các nhóm ngành như: Kế toán - Kiểm toán, Kinh doanh tài sản - Bất động sản, Cơ khí - tự động hóa,… Yêu cầu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm làm việc. Trình độ Cao đẳng 14,57%, Trung cấp 24,70% tập trung những ngành nghề: Nhân viên kinh doanh - Bán hàng, Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng, Sơ cấp nghề và CNKT lành nghề chiếm 16,92% tập trung ở nhóm ngành Dệt may - Giày da, Dịch vụ - Phục vụ…, Lao động phổ thông chiếm 23,84%.

 

Biểu 2: Chỉ số nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu trình độ tháng 7/2018 so tháng 6/2018

 

   Về kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm chiếm 48,69% làm việc chủ yếu ở nhóm ngành Kinh doanh - Bán hàng, dịch vụ, phục vụ, giao nhận hàng hóa, đóng gói sản phẩm, Kinh doanh tài sản - Bất động sản; Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm 1 năm chiếm 41,6% làm việc tập trung ở các vị trí như nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng, tài xế lái xe, nhân viên kinh doanh tài sản, nhân viên môi giới bất động sản, nhân viên kế toán; còn đối với yêu cầu kinh nghiệm từ 2 đến 5 năm chiếm 8,86% làm việc tập trung nhiều ở nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán, cụ thể là ở nhiều vị trí như kế toán thuế, kế toán tổng hợp, nhóm ngành Kinh doanh - Bán hàng, Công nghệ thông tin, Kiến trúc – Kỹ thuật công trình xây dựng, chủ yếu ở những vị trí kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư thiết kế công trình; yêu cầu kinh nghiệm trên 5 năm chiếm 0,85% làm việc chủ yếu ở nhóm ngành Quản lý điều hành và phụ trách quản lý sản xuất kinh doanh như: Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc phát triển dự án, Giám đốc tài chính, Giám đốc điều hành chung, ngoài ra tập trung ở ngành Cơ khí - Tự động hóa cho vị trí kỹ sư cơ khí, kỹ sư tự động hóa, nhân viên kỹ thuật…Riêng đối với ngành Công nghệ thông tin tập trung nhiều ở vị trí như kỹ sư lập trình phần mềm game, kỹ sư thiết kế ứng dụng điện thoại.

 

Biểu 3: Chỉ số nhu cầu tuyển dụng tháng 7/2018 theo kinh nghiệm

  

   Về mức lương: Người  lao động và nhà tuyển dụng thỏa thuận mức lương khi ứng tuyển chiếm 31,03%, mức lương từ 8 - 10 triệu chiếm 28,55%, mức lương từ 5 - 8 triệu chiếm 24,54%, mức lương từ 10 - 15 triệu chiếm 10,39%, mức lương trên 15 triệu chiếm 2,87%, mức lương từ 3 - 5 triệu chiếm 2,5%. Mức lương dưới 3 triệu chiếm 0,12%.

 

Biểu 4: Chỉ số nhu cầu tuyển dụng tháng 7/2018 theo mức lương

 

   2. Nhu cầu tìm việc làm

 

   Nhu cầu tìm việc nhiều ở các nhóm ngành: Kế toán - Kiểm toán (13,27%) là nhóm ngành có số người tìm việc cao nhất, Hành chính văn phòng (12,07%), Nhân viên kinh doanh - Bán hàng (10,93%), Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu (8,77%), Nhân sự (5,01%), Kiến trúc - Kỹ thuật công trình xây dựng (4,92%), Quản lý điều hành (4,27%) và Marketing - Quan hệ công chúng (4,13%).

 

Biểu 5: Chỉ số nhóm ngành có ứng viên tìm việc cao

tháng 7 so tháng 6 năm 2018

       

   Về trình độ lao động: Số người tìm việc có trình độ Đại học trở lên chiếm 64,87%, Cao đẳng chiếm 16,65%, Trung cấp chiếm 6,52%, Sơ cấp nghề và CNKT lành nghề chiếm 6,29%, Lao động chưa qua đào tạo chiếm 5,66%.

 

Biểu 6: Cơ cấu người tìm việc theo trình độ CMKT tháng 7 năm 2018

 

   Về kinh nghiệm làm việc của người lao động: tập trung nhiều ở ứng viên tìm việc có kinh nghiệm từ 2 đến 5 năm (37,66%), có kinh nghiệm trên 5 năm làm việc chiếm 27,81%, có kinh nghiệm 1 năm chiếm 23,54%, , chưa có kinh nghiệm làm việc chiếm 10,99%.

 

   Về mức lương theo yêu cầu của người tìm việc: Người lao động yêu cầu doanh nghiệp tuyển dụng với mức lương thỏa thuận chiếm 29,43%, mức lương từ 5 - 8 triệu chiếm 23,85%, mức lương từ 8 - 10 triệu chiếm 18,73%, mức lương từ 10 - 15 triệu chiếm 10,39%, mức lương trên 15 triệu chiếm 10,28%, mức lương từ 3 - 5 triệu chiếm 5,98%, mức lương dưới 3 triệu chiếm 1,34%.

 

II. NHU CẦU NHÂN LỰC THÁNG 8 NĂM 2018

 

   1. Nhu cầu nhân lực:

 

   Nhu cầu nhân lực tháng 8 năm 2018 trên địa bàn thành phố cần khoảng 25.000 chỗ làm việc, tập trung ở các nhóm ngành nghề sau: Nhân viên kinh doanh - Bán hàng (19,30%), Dịch vụ - Phục vụ (13,87%), Dệt may - Giày da (7,91%), Vận tải - Kho bãi - Xuất nhập khẩu (7,82%), Công nghệ thông tin (5,04%), Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng (4,97%), Kinh doanh tài sản - Bất động sản (4,78%), Kế toán - Kiểm toán (4,35%), Ngành nghề khác (4,32%), Dịch vụ du lịch - Nhà hàng - Khách sạn (3,12%), Cơ khí - Tự động hóa (3,11%), Hành chính văn phòng (2,05%).

 

Biểu 7: Nhu cầu nhân lực tháng 8 năm 2018

 

   Theo cơ cấu trình độ, xu hướng nhu cầu nhân lực có trình độ Đại học trở lên chiếm 10,73%, Cao đẳng chiếm 15,99%, Trung cấp chiếm 22,18%, Sơ cấp nghề và CNKT lành nghề chiếm 29,31%, Lao động phổ thông chiếm 21,79%.

 

   2. Nhận định chung:

 

   Thị trường lao động trong giai đoạn hè nên các ngành nghề viên kinh doanh - Bán hàng, Dịch vụ - Phục vụ, Dịch vụ thông tin tư vấn - Chăm sóc khách hàng, Dịch vụ du lịch - Nhà hàng - Khách sạn có xu hướng tăng mạnh thu hút lực lượng lao động dồi dào từ nguồn sinh viên nghỉ hè ở lại thành phố làm việc; thị trường bán lẻ vào những tháng tới của thành phố ngày càng tăng và nhu cầu vận chuyển khá nhiều khiến cho dịch vụ vận tải sẽ tăng trưởng. Thị trường bất động sản và tài chính – tín dụng sẽ tiếp tục tăng về cung lẫn cầu./.

 

Nơi nhận:                
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở;
- Phòng Việc làm - An toàn Lao động;
- Phòng Giáo dục Nghề nghiệp;
- Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm Xã hội;
- Văn phòng Sở;
- Phòng Văn hóa - Xã hội - UBND TP.HCM;
- Ban Giám đốc và các phòng thuộc Trung tâm;
- Lưu./.

GIÁM ĐỐC


Trần Thị Anh Đào

 

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015379030

TRUY CẬP HÔM NAY: 1283

ĐANG ONLINE: 31