Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018


 

NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
06/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - sinh hoạt đầu tuần


8g30: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.


10g00: Họp toàn thể viên chức và người lao động.

Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao năm 2018
THỨ BA
07/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp tại trường Cao đẳng Nghề TPHCM. 14g00: Tiếp Hiệu trưởng trường Cao đẳng An ninh mạng Ispace
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g00: Báo cáo chuyên đề sinh hoạt sinh viên về thông tin thị trường lao động tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM (Quang Huy cùng dự)
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao năm 2018
THỨ  TƯ
08/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp tại trường Cao đẳng Nghề TPHCM.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao năm 2018
THỨ NĂM
09/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự Hội nghị Ký kết Liên tịch giữa Ban Giám đốc Sở và Ban chấp hành Công đoàn Sở tại Hội trường Sở. Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
7g30: Báo cáo chuyên đề sinh hoạt sinh viên về thông tin thị trường lao động tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghệ TPHCM (Phòng Thông tin cừ viên chức cùng dự) 13g00: Báo cáo chuyên đề sinh hoạt sinh viên về thông tin thị trường lao động tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM (Phòng Thông tin cừ viên chức cùng dự)
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Nghỉ phép
THỨ SÁU
10/8
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp tại trường Cao đẳng Nghề TPHCM. 15g 30: Dự Hội nghị khách hàng và ra mắt trụ sở mới tại Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động Thành phố.
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g00: Báo cáo chuyên đề sinh hoạt sinh viên về thông tin thị trường lao động tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM (Phòng Thông tin cừ viên chức cùng dự) 15g 30: Dự Hội nghị khách hàng và ra mắt trụ sở mới tại Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động Thành phố.
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Nghỉ phép

 

 Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013360536

TRUY CẬP HÔM NAY: 2417

ĐANG ONLINE: 14