Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
23/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Huy động toàn cơ quan tổng dọn dẹp vệ sinh và di dời tài sản về lại trụ sở 346A đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, quận Gò Vấp
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc
THỨ BA
24/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Huy động toàn cơ quan tổng dọn dẹp vệ sinh và di dời tài sản về lại trụ sở 346A đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, quận Gò Vấp
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao năm 2018
THỨ  TƯ
25/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Huy động toàn cơ quan tổng dọn dẹp vệ sinh và di dời tài sản về lại trụ sở 346A đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, quận Gò Vấp
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao năm 2018
THỨ NĂM
26/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Huy động toàn cơ quan tổng dọn dẹp vệ sinh và di dời tài sản về lại trụ sở 346A đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, quận Gò Vấp
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao năm 2018
THỨ SÁU
27/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Huy động toàn cơ quan tổng dọn dẹp vệ sinh và di dời tài sản về lại trụ sở 346A đường Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, quận Gò Vấp
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
7g30: Học lớp đào tạo cán bộ quản lý công tác xã hội cấp cao năm 2018

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013360303

TRUY CẬP HÔM NAY: 2142

ĐANG ONLINE: 27