100% giáo viên các nghề trọng điểm quốc gia, khu vực được chuẩn hóa


(LĐXH)- 100% đội ngũ nhà giáo các ngành, nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế sẽ đạt chuẩn về kỹ năng, nghiệp vụ sự phạm, ngoại ngữ, tin học vào năm 2020.

 

Ngày 23/6, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức hội nghị triển khai Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020”.
 

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ phát triển GDNN, thúc đẩy phát triển thị trường lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu lao động; tạo việc làm, tăng cường XKLĐ; an toàn, vệ sinh lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; thúc đẩy việc làm bền vững gắn với tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập; chăm sóc sức khỏe người lao động và ngăn chặn tai nạn lao động. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 – 2020 là 14.024 tỷ đồng.

 

Ông Trương Anh Dũng - Phó Tổng cục trưởng tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông tin về Dự án
 
Dự án giúp hỗ trợ đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố căn bản của GDNN về cơ, chế chính sách; hoạt động đào tạo dựa trên chuẩn năng lực, chuẩn đầu ra; các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nghề nghiệp nhằm tạo đột phá về chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động và hội nhập với các quốc gia tiên tiến trong khu vực ASEAN và thế giới.
 
Dự án đặt mục tiêu thông tin, truyền thông, tư vấn hướng nghiệp về GDNN gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động để phân luồng, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 30% học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đi học GDNN. Hỗ trợ đào tạo trình độ cao về kỹ năng nghề, ngoại ngữ và ngành nghề đặc thù cho khoảng 8.800 lao động, đưa khoảng 6.200 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 
Để thực hiện tốt Dự án này, theo Tổng cục GDNN, một trong những nội dung quan trọng là xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu. Theo đó, tập trung ưu tiên cho đội ngũ nhà giáo giảng dạy các nghề trọng điểm quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới. Cụ thể: đến năm 2020, đội ngũ trong các cơ sở GDNN có 77.000 người. Chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo các ngành, nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế về kỹ năng, nghiệp vụ sự phạm, ngoại ngữ, tin học: 100% giáo viên đạt chuẩn vào năm 2020.
 

Chuẩn hóa nhà giáo giảng dạy các ngành nghề không được đầu tư trọng điểm về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học và kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành nghề: 70% đạt chuẩn vào năm 2020.

 

Giáo viên các ngành nghề trọng điểm sẽ đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng nhấn mạnh nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu là một trong các nguồn lực quan trọng nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của hệ thống và thực hiện các nhóm giải pháp của Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.
 
Vì vậy, đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tích cực triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp của Dự án, trong đó đặt trọng tâm vào một số nhiệm vụ giải pháp sau: Đổi mới trong tổ chức đào tạo; chương trình đào tạo phải được thiết kế linh hoạt, đáp ứng chuẩn đầu ra của nghề; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, quản lý đào tạo, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong cuộc cách mạng 4.0.
 
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học. Thực hiện tốt công tác định hướng, phân luồng theo Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/5/2018 về phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”.
 
Ngoài ra, cần tập trung xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; thực hiện phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí Dự án theo đúng nội dung, mục tiêu của Dự án./.
 
Dương Thìn

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013246918

TRUY CẬP HÔM NAY: 5559

ĐANG ONLINE: 21