Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
16/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc


7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần: Thượng úy Trần Lê Nghiêm - Tấm gương điển hình (Khanh thực hiện)


- Tuyên truyển pháp luật: Luật trẻ em 2016 Phòng Thông tin thị trường lao động thực hiện)


9g30: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.
 

Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ BA
17/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự họp giao ban tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018 của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tại Hội trường Sở. Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

8g00: Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Hội trường Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh. (BGĐ-toàn thể đảng viên-BCH 02 đoàn thể-đoàn viên ưu tú)


10g00: Đến làm việc tại Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM.

Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Hội trường Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh. (BGĐ-toàn thể đảng viên-BCH 02 đoàn thể-đoàn viên ưu tú) 14g00: Dự Hội nghị triển khai điều tra cung-cầu lao động tại Hội trường Sở (Các điều tra viên cùng dự)
THỨ  TƯ
18/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Làm việc với phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu về đề án Công nghệ thông tin Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
7g30: Tư vấn hướng nghiệp tại Đại học Quốc tế Miền Đông tỉnh Bình Dương Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Làm việc với phòng Thông tin thị trường lao động, phòng Nghiên cứu và Phát triển. Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
19/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ phép
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
20/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 13g00: Họp Chi bộ (toàn thể Đảng viên)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Làm việc với phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu về dữ liệu khảo sát công tác dự báo. Theo lịch Giám đốc

 

 Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000013360433

TRUY CẬP HÔM NAY: 2289

ĐANG ONLINE: 10