Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
16/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc


7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần: Thượng úy Trần Lê Nghiêm - Tấm gương điển hình (Khanh thực hiện)


- Tuyên truyển pháp luật: Luật trẻ em 2016 Phòng Thông tin thị trường lao động thực hiện)


9g30: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.

Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ BA
17/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII (toàn thể Viên chức và người lao động)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc

7g30: Theo lịch Giám đốc


10g00: Đến làm việc tại Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM.

Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
18/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 14g00: Làm việc với phòng Thông tin thị trường lao động, phòng Nghiên cứu và Phát triển.
THỨ NĂM
19/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ phép
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
20/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Nghỉ phép
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Làm việc với phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu về dữ liệu khảo sát công tác dự báo. Làm việc tại Trung tâm

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000015384726

TRUY CẬP HÔM NAY: 4190

ĐANG ONLINE: 37