Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
02/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần: Cô giáo Bùi Thị Hương (Trinh thực hiện)


- Tuyên truyển pháp luật: Nghị quyết 51/2017/QH14 điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo NQ số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2017 của QH về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông (phòng Kế toán - Tài chính thực hiện)


- Tuyên truyền về Luật An ninh mạng (Châu thực hiện)


- Tuyên truyền, tọa đàm hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28/6 (Công đoàn thực hiện)


9g30: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.


10g30: Họp bình xét thi đua tháng 6

Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ BA
03/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Họp phòng Tổ chức - Hành chính 14g00: Họp phòng Kế toán - Tài chính
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g: Họp rà soát tiến độ thực hiện báo cáo theo KH 365 (P. TT-TTLĐ, P. Dự báo, P. Hướng nghiệp) Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
04/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Họp phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 14g00: Họp với lãnh đạo Phòng Công nghệ, Phòng Nghiên cứu về thực hiện KH 364
THỨ NĂM
05/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
06/7
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g00: Dự ngày Hội việc làm và kết nối doanh nghiệp - năm 2018 tại Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh. (Châu - Trúc - Huy - Phương Thảo)
Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm

 

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014766803

TRUY CẬP HÔM NAY: 966

ĐANG ONLINE: 50