Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
25/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc


7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần Cựu chiến binh - Phạm Ngọc Tổng làm kinh tế giỏi (Thuận thực hiện)


- Tuyên truyển pháp luật: Nghị quyết 50/2017/QH14 về  phân bổ ngân sách trung ương năm 2018(phòng Nghiên cứu và Phát triển thực hiện)


- Tuyên truyền hưởng ứng tháng cao điểm phòng, chống ma túy năm 2018. (Chi đoàn thực hiện)


9g30: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.

 

14g00: Họp nhóm thực hiện công tác di dời, khánh thành (các Trưởng phòng - các Viên chức được phân công chuẩn bị báo cáo và dự họp)


15g00: Họp bình xét thi đua tháng 6

Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
7g30: Thực hiện thông tin thị trường lao động tại trường Đoàn Lý Tự Trọng
9g30: Theo lịch Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ BA
26/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Họp phòng Kế toán - Tài chính Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
27/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Họp phòng Tổ chức - Hành chính Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
28/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
29/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Họp Chi bộ (toàn thể Đảng viên) Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014767298

TRUY CẬP HÔM NAY: 356

ĐANG ONLINE: 11