Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
11/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần     Tấm gương Nguyễn Lê Ngọc - Làm giàu từ hai bàn tay trắng -  Triều thực hiện)


- Tuyên truyển pháp luật: Nghị quyết 48/2017/QH14 về kế hoạch phát triển - xã hội năm 2018 (phòng Hướng nghiệp thực hiện)


- Công bố các Quyết định điều động viên chức


9g30: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.


14g00: Họp nhóm thực hiện công tác di dời, khánh thành (các Trưởng phòng - các Viên chức được phân công chuẩn bị báo cáo và dự họp)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
NGHỈ PHÉP
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ BA
12/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Họp về việc thực hiện các phần việc tại cơ sở mới với nhóm 1 (TP: thành viên nhóm, Hiền phụ trách báo cáo) 14g00: Họp về việc thực hiện các phần việc tại cơ sở mới với nhóm 2 (TP: thành viên nhóm, Ánh phụ trách báo cáo)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
NGHỈ PHÉP
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
13/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Họp về việc thực hiện các phần việc tại cơ sở mới với nhóm 3 (TP: thành viên nhóm, Triều phụ trách báo cáo) Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
NGHỈ PHÉP
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
14/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Đi Nghỉ mát tại Đà Nẵng - Huế
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
15/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Đi Nghỉ mát tại Đà Nẵng - Huế
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm

 

 Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014766618

TRUY CẬP HÔM NAY: 781

ĐANG ONLINE: 44