Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018


 

NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
04/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc


7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần    Anh Trần Quốc Trung

- Công dân trẻ tiêu biểu (Khoa thực hiện)


- Tuyên truyển pháp luật: Luật Quy hoạch (phòng Công nghệ thực hiện)


9g00: Dự họp triển khai đào tạo nghiệp vụ cho công tác dự báo nguồn nhân lực tại Phòng họp A Sở


10g30: Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.
 


14g00: Họp nhóm thực hiện công tác di dời, khánh thành (các Trưởng phòng - các Viên chức được phân công chuẩn bị báo cáo và dự họp)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
15g30: Làm việc với Phòng Nghiên cứu
THỨ BA
05/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g30: Làm việc với Phòng Thông tin về số liệu tổng hợp và viết báo cáo đề tài thanh niên Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
06/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 14g00: Dự họp nghe báo cáo số liệu kết quả thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm phục vụ Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ tại Phòng họp A Sở (A.Hiền, C.Triều cùng dự)
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Nghỉ phép từ ngày 6/6 đến hết ngày 8/6
THỨ NĂM
07/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm 14g00: Dự tập huấn triển khai phần mềm quản lý văn bản có liên thông văn bản chỉ đạo, điều hành theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ tại phòng họp A Sở (A.Trân cùng dự)
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Nghỉ phép từ ngày 6/6 đến hết ngày 8/6
THỨ SÁU
08/6
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g00: Dự họp giao ban tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018 của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tại Hội trường Sở. Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Nghỉ phép từ ngày 6/6 đến hết ngày 8/6

 

 Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014766324

TRUY CẬP HÔM NAY: 486

ĐANG ONLINE: 9