HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU "ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC 09 NGÀNH KINH TẾ DỊCH VỤ 2018 - 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 VÀ 04 NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG YẾU"


Chiều ngày 30/5/2018 Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề "Đánh giá thực trạng dự báo nhu cầu nhân lực 09 ngành kinh tế dịch vụ 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và 04 ngành công nghiệp trọng yếu, xu hướng yêu cầu nhân lực các ngành công nghiệp đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn Tp.HCM"
 

Nhóm nghiên cứu chuyên đề Đánh giá thực trạng dự báo nhu cầu nhân lực 09 ngành kinh tế dịch vụ 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 gồm:

 

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Ánh - Trưởng Phòng Thông Tin và TTLĐ

 

- Ông Đỗ Hồng Nam - Phó trrưởng phòng TC-HC

 

- Ông Bùi Lại Minh Hùng - Phó trrưởng phòng Công Nghệ và CSDL

 

- Ông Nguyễn Quốc Huy - Chuyên viên Phòng Nghiên Cứu và Phát Triển

 

- Bà Thái Thị Hương Thơm - Chuyên viên Phòng Nghiên Cứu và Phát Triển

 

Nhóm nghiên cứu chuyên đề 04 ngành công nghiệp trọng yếu, xu hướng yêu cầu nhân lực các ngành công nghiệp đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn Tp.HCM gồm:

 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu - Trưởng Phòng Hướng Nghiệp và TVNL

 

- Bà Phan Thị Hải - Phó trrưởng phòng Phân tích và Dự báo

 

- Bà Nguyễn Yến Linh - Chuyên viên Phòng Công Nghệ và CSDL

 

- Ông Hồng Hải Đăng - Chuyên viên Phòng Công Nghệ và CSDL

 

- Ông Dương Nguyễn Hoàng Diệp - Chuyên viên Phòng Phân tích và Dự báo

 

- Ông Trang Thành Phước - Chuyên viên Hướng Nghiệp và TVNL

 

Sau đây là một số hình ảnh

 

Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề nghiên cứu Phòng cấp Trung tâm

 

Ông Trang Thành Phước - Chuyên viên Hướng Nghiệp và TVNL đang báo cáo

 

 

 

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm DBNCNL & TTTTLĐ phát biểu

 

 

Bà Trần Lê Thanh Trúc - Phó Giám đốc Trung tâm DBNCNL & TTTTLĐ phát biểu

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000022279112

TRUY CẬP HÔM NAY: 3941

ĐANG ONLINE: 23