Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
21/5
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần  Tấm gương Nguyễn Xuân Toàn - Cựu chiến binh gương mẫu (Hoàng Thảo thực hiện)
 
- Phổ biến Quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của Trung tâm (phòng Công nghệ và Cơ sở dữ liệu thực hiện)
 
9g00:  Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.
Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc  
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ BA
22/5 
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Tiếp đoàn Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác giáo dục nghề nghiệp - đào tạo nghề - giải quyết việc làm gắn với đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn TP (Ban Giám đốc - Các Trưởng phòng - Triều - Nga) Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc 14g: Rà soát công tác chuẩn bị đề tài khảo sát hoạt động dự báo (P.CN&CSDL, NC, TT-TTLĐ)
THỨ 
23/5
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự buổi Hoạt động kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm (toàn thể Viên chức) 14g00: Họp nhóm thực hiện công tác di dời, khánh thành (các Trưởng phòng - các Viên chức được phân công chuẩn bị báo cáo và dự họp)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
24/5
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ Sở tại Phòng họp A. Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ SÁU
25/5
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
7g30: Dự Hội thao chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam (2018-2023 tại  Làng Thiếu niên Thủ Đức (Cụm 1) (toàn thể Viên chức) Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Làm việc tại Trung tâm

 

 Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo lịch, nhắc lịch.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014766295

TRUY CẬP HÔM NAY: 456

ĐANG ONLINE: 10