Lịch làm việc của Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 18/05/2018


NGÀY BAN GIÁM ĐỐC SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
14/5
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc

7g30: Chào cờ - Kể chuyện đầu tuần  Bà Trần Thị Mai 76 lần hiến máu và giúp đỡ người nghèo (Anh Đăng thực hiện)


- Phổ biến Quy định chuẩn mực đạo đức đối với Cán bộ Đảng viên, Viên chức và người lao động của Trung tâm (Anh Nam thực hiện)


- Tuyên truyền pháp luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Phòng Phân tích dự báo thực hiện)


- Phổ biến Quy chế làm việc của Trung tâm (phòng Thông tin và Thị trường lao động thực hiện)


9g00:  Họp Giao ban công tác cấp ủy - BGĐ - Trưởng Phó Phòng và BCH 02 Đoàn thể về chuyên môn.

14g00: Họp Tổng kiểm tra các công tác tiếp Hội đồng nhân dân thành phố (BGĐ - Trưởng các phòng - BCH 02 đoàn thể)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Theo lịch Giám đốc Theo lịch Giám đốc
THỨ BA
15/5 
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00:  Dự họp về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại phòng họp A Sở Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
THỨ  TƯ
16/5
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Dự hội nghị Tập huấn Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ quy định về giải quyết Khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng việc làm, an toàn, vệ sinh lao động tại Hội trường Sở Làm việc tại Trung tâm
THỨ NĂM
17/5
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Họp nhóm thực hiện công tác di dời, khánh thành (các Trưởng phòng - các Viên chức được phân công chuẩn bị báo cáo và dự họp) 13g30: Dự buổi triển khai các văn bản kiểm tra, giám sát của Đảng (BGĐ - toàn thể Viên chức và người lao động)
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g00: Dự Lễ ký kết giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Bộ Tư Lệnh thành phố về đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ tại Bộ Tư Lệnh TP Theo lịch Giám đốc
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
Làm việc tại Trung tâm Theo lịch Giám đốc
THỨ SÁU
18/5
Bà Trần Thị Anh Đào
Giám đốc
8g00: Dự Hội sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội trường Sở Làm việc tại Trung tâm
Ông Trần Anh Tuấn
Phó Giám đốc
8g00: Dự Hội sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội trường Sở Làm việc tại Trung tâm
Bà Trần Lê Thanh Trúc
Phó Giám đốc
8g00: Dự họp về triển khai phần mềm quản lý lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố


10g00: Làm việc với phòng Thông tin và Thị trường lao động

14g00: Làm việc với phòng Nghiên cứu và Phát triển


15g30: Làm việc với phòng Thông tin và Thị trường lao động

 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014766866

TRUY CẬP HÔM NAY: 1029

ĐANG ONLINE: 57