BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2018


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRUNG TÂM DỰ BÁO NHU CẦU
NHÂN LỰC VÀ THÔNG TIN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 142/BC-TTDBNL

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 05 và

phương hướng công tác tháng 06 năm 2018

 

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG

 

 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

      

 1.1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Khảo sát định kỳ thị trường lao động (cung – cầu), trong tháng thu thập thông tin Cầu: 2.632 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và 10.659 chỗ làm việc, kết quả thực hiện 05 tháng đạt 43% kế hoạch năm 2018; thu thập thông tin Cung: 20.626 người có nhu cầu tìm việc làm, đến nay đạt 37.4% kế hoạch năm 2018.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động tháng 05, dự báo nhu cầu nhân lực tháng 06 năm 2018.

 

- Báo cáo thị trường lao động TP.HCM giai đoạn 2010 – 2017. Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2018 – 2025 đến 2030.

 

 1.2. Thông tin thị trường lao động

 

- Trong tháng 5/2018, tham gia thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường, sàn giao dịch, trung tâm giới thiệu việc làm 27.000 lượt người.

 

- Khảo sát 950 doanh nghiệp về thực trạng, giải pháp giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm thanh niên giai đoạn 2018 - 2020 tầm nhìn đến 2030 (Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM).

 

- Trong 05 tháng đã thực hiện thông tin thị trường lao động cho 116.648 lượt người, đạt 46.7% kế hoạch năm 2018.

 

 1.3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Thực hiện Tư vấn hướng nghiệp Tuyển sinh phối hợp với  Báo Giáo dục (VTM) tại 06 trường THPT tại Thành phố Hồ Chí Minh và 23 Trường THPT tại Tỉnh Bình Phước với khoảng 37.000  học sinh tham gia (danh sách đính kèm).

 

- Tham gia sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm do Trung tâm GTVL Phụ Nữ tổ chức với chủ đề “10 năm ngày hội Việc làm Phụ nữ - Tự hào thương hiệu Việt”; “Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp năm 2018” do Trường Đại học Công nghệ TP.HCM.

 

-Trong 05 tháng đã thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho 309.350 học sinh, đạt 94% kế hoạch năm (Trong đó tư vấn tại TP.HCM là: 113 trường với tổng số 101.200 học sinh).

 

 1.4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tổ chức hội thảo chuyên đề “Năng suất lao động và các yếu tố tác động đến năng suất lao động – Các giải pháp nâng cao năng suất đáp ứng yêu cầu phát triển và tiến đến cách mạng công nghiệp 4.0”.

 

- Thực hiện hội thảo chuyên đề "Đánh giá và nhận định sự thay đổi các ngành nghề tại VN trong thời đại kỷ nguyên số".

 

 1.5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Triển khai áp dụng phần mềm quản lý cung – cầu nhân lực mới, cập nhật thông tin nguồn cơ sở dữ liệu đáp ứng công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Đưa 57 tin, bài viết lên website “dubaonhanluchcmc.gov.vn” phục vụ thông tin thị trường lao động, thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử 337.054 lượt. Trong 05 tháng có 1.406.913 lượt truy cập đạt 42.6% kế hoạch năm, nâng tổng số lượt truy cập website của Trung tâm đến nay đạt trên 12 triệu lượt.

 

 1.6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện báo cáo công tác tháng 5/2017 và xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tháng 6/2017.

 

- Kiểm tra rà soát bổ sung các qui định, qui chế của Trung tâm.

 

- Triển khai các kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018 tại TPHCM; kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018; Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Triển khai thực hiện KH số 953/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố về thực hiện hiện NQ số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018.

 

- Ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Mở TP.HCM.

 

- Báo cáo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2018; tình hình tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 4 năm 2018.

 

- Thực hiện thủ tục đề nghị nâng lương niên hạn tháng 04 năm 2018.

 

- Lập các danh sách đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2018.

 

- Tiếp tục giám sát công trình xây dựng Trung tâm tại 250 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp (đang dần hoàn thiện – dự kiến cuối tháng 6/2018 bàn giao).

 

 1.7. Kế toán – Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức, người lao động tháng 05/2018. Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Hoàn tất đề cương xây dựng phương án tự chủ tài chính Trung tâm.

 

 2. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

 

- Thực hiện rà soát các nội quy, quy chế làm việc tại Trung tâm. Tập trung triển khai các chương trình công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018; chấn chỉnh việc thực hiện nội quy, kỷ luật, thời giờ làm việc.

 

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

Viên chức, người lao động của Trung tâm luôn tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, bám sát theo chương trình kế hoạch năm 2018 đã được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt.    

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2018

 

I. NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 06

 

 1. Khảo sát và phân tích dự báo nhu cầu nhân lực

 

- Thu thập thông tin và cập nhật định kỳ trong tháng về cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động, kế hoạch 3.000 doanh nghiệp và 11.000 lao động tìm việc làm.

 

- Báo cáo phân tích thị trường lao động Quý II, dự báo nhu cầu nhân lực Quý III năm 2018. Tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo phân tích thị trường lao động 06 tháng đầu năm 2018 và dự báo nhu cầu nhân lực 06 tháng cuối năm 2018.

 

- Thực hiện báo cáo nghiên cứu, khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường lao động đến năm 2030.

 

 2. Thông tin thị trường lao động

 

- Cung cấp thông tin thị trường lao động trực tiếp tại các trường, sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động, kế hoạch 30.000 lượt người.

 

- Báo cáo phân tích kết quả thực hiện về khảo sát thực trạng, giải pháp giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm thanh niên giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến 2030.

 

- Thực hiện các nội dung trong Kế hoạch số 364/KH-TTDBNL ngày 30 tháng 10 năm 2017 về “Khảo sát yêu cầu đối với hoạt động dự báo thị trường lao động đến năm 2025”: rà soát, lập danh sách 300 doanh nghiệp thực hiện khảo sát; rà soát mẫu phiếu khảo sát; thiết kế mẫu nhập tin phiếu doanh nghiệp.

 

 3. Hướng nghiệp và tư vấn nhân lực phục vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

- Tiếp tục phối hợp với Báo Giáo dục, Tỉnh Đoàn Bình Dương, Đại học FPT, Đại học Lạc Hồng, Trường Cao đẳng Hoa Sen thực hiện chương trình Tư vấn Tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn Thành phố HCM  và các Tỉnh lân cận cho 12.000 học sinh.

 

- Tư vấn hướng nghiệp Ngày hội giáo dục nghề nghiệp TPHCM năm 2018 do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố, Thành Đoàn Thành phố, Báo Người lao động Thành phố tổ chức tại Nhà văn hóa thanh niên thành phố dự kiến thu hút trên 10.000 học sinh.

 

 4. Nghiên cứu khoa học

 

- Tổ chức hội thảo chuyên đề “Thực trạng nhân lực của 4 ngành công nghiệp trọng yếu. Xu hướng và yêu cầu nhân lực của cách ngành công nghiệp đến 2020 và giai đoạn 2020-2025”.

 

- Tổ chức hội thảo chuyên đề “Thực trạng nhân lực 9 ngành dịch vụ. Xu hướng và yêu cầu nhân lực ngành dịch vụ đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025”.

 

 5. Công nghệ và cơ sở dữ liệu

 

- Thực hiện đánh giá hoạt động phần mềm quản lý Cung – Cầu nhân lực của Trung tâm, cập nhật thông tin nguồn cơ sở dữ liệu đáp ứng công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động.

 

- Thực hiện thông tin thị trường lao động trên hệ thống điện tử, dự kiến có trên 260.000 lượt truy cập. Bảo mật, lưu trữ và quản lý dữ liệu của Trung tâm.

 

 6. Tổ chức – Hành chính

 

- Thực hiện công tác chấm công, giải quyết chế độ nghỉ phép theo quy định, nâng lương, tổng hợp hồ sơ bình xét thi đua A,B,C tháng 06 năm 2018.

 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, báo cáo biên chế quỹ lương và định biên nhân sự được giao, báo cáo tuyên truyền phổ biến pháp luật, báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, báo cáo phòng cháy chữa cháy định kỳ theo quy định.

 

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh, phòng chống cháy nổ tại Trung tâm.

 

- Phối hợp với 02 tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, kể chuyện về tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và các buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

- Đảm bảo thực hiện kiểm tra, theo dõi hộp thư công vụ và phần mềm quản lý văn bản của Sở.

 

 7. Kế toán - Tài chính

 

- Thực hiện công tác tài chính - kế toán về chế độ tiền lương, thu nhập cho viên chức, người lao động. Thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng tháng theo quy định.

 

- Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản cho viên chức theo quy định.

 

 8. Công tác cải cách hành chính

 

Thường xuyên rà soát và thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan.

 

II. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

 

Ổn định bộ máy tổ chức nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm theo hướng chuyên sâu và chất lượng./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                     

- Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách khối;                                                                                             GIÁM ĐỐC

- Văn phòng Sở; Phòng Tiền công Tiền lương;

- Phòng Việc làm; Phòng Dạy nghề;

- Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Văn phòng Đảng ủy; Công đoàn Sở;

- Đoàn Thanh niên Sở; Ban Giám đốc, các phòng thuộc Trung tâm;                                                       Trần Thị Anh Đào

- Lưu VT.

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 000000014637617

TRUY CẬP HÔM NAY: 455

ĐANG ONLINE: 8